wtorek, 18 stycznia 2011

Tłumacz

Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację.

Historia zawodu
Tak jak mowa poprzedziła pismo w rozwoju cywilizacji, tak tłumaczenie ustne jest z pewnością zjawiskiem o wiele starszym niż tłumaczenie pisemne i towarzyszyło człowiekowi od samego początku.
Tłumacze od zawsze byli osobami kluczowymi w komunikacji międzyludzkiej, międzynarodowej i międzykulturowej. Choć często niedoceniani i traktowani jako wykonujący pracę służebną wobec władców lub specjalistów w danej dziedzinie, tłumacze okazali się niezbędni w dziedzinach takich jak handel międzynarodowy, postęp technologiczny, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, wywiad i wojskowość, wymiana kulturowa, literatura, religia czy prawo międzynarodowe.
Również dziś, w dobie globalizacji, nie słabnie popyt na pracę tłumaczy, a największa liczba tłumaczy znajduje stałe zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych takich jak ONZ, NATO czy różne agencje Unii Europejskiej. W praktyce jednak żadna instytucja, organizacja czy firma działająca na forum międzynarodowym nie może obejść się na dłuższą metę bez profesjonalnych usług tłumaczeniowych zapewnianych przez wewnętrzne komórki ds. tłumaczeń lub też zlecanych na zasadzie outsourcingu do zewnętrznych usługodawców. Tłumaczenie staje się obecnie jednym z elementów nowoczesnego rynku lokalizacyjnego, a więc dostosowania międzynarodowych produktów, usług czy publikacji do warunków lokalnych. Tym samym tradycyjna rola tłumacza jako lingwisty często ulega rozszerzeniu i zaczyna on być postrzegany jako wszechstronny specjalista w dziedzinie skutecznej komunikacji.
Za patrona tłumaczy uznaje się świętego Hieronima, jednego z najbardziej znanych tłumaczy w historii. Dokonał on monumentalnej pracy przełożenia na łacinę całości Biblii. Przekład ten nosi nazwę Wulgata. Wspomnienie św. Hieronima w kościele katolickim przypada 30 września. W tym samym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tłumacza.

Kształcenie tłumaczy
Wykonywanie zawodu tłumacza nie wymaga teoretycznie formalnego wykształcenia i jest regulowane prawem wolnego rynku (wyjątkiem jest tu sytuacja tłumaczy przysięgłych, którzy w Polsce muszą uzyskać formalne kwalifikacje). Najczęściej tłumaczeniem zajmują się absolwenci różnego rodzaju studiów językowych (filologia, lingwistyka stosowana) lub kierunków związanych z problematyką tłumaczonych przez nich tekstów. Niejednokrotnie jako tłumacze pracują też obcokrajowcy mieszkający w Polsce. Polskie słowo "tłumacz" obejmuje zarówno tłumaczy pisemnych jak i ustnych. Choć wiele osób zajmuje się oboma rodzajami tłumaczeń, w praktyce są to dwa różne zawody, tak więc sam proces kształcenia przebiega w obu wypadkach nieco inaczej.

Kompetencje językowe i tłumaczeniowe
Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu tłumacza jest bardzo dobra znajomość języków, w których ma on zamiar pracować, czyli w swojej kombinacji językowej. Znakomita znajomość języków, a nawet dwujęzyczność, nie jest jednak tożsama ze specyficzną umiejętnością tłumaczenia, która wymaga długotrwałego ćwiczenia oraz pewnych naturalnych predyspozycji. I tak na przykład tłumaczenie ustne wymaga dużej odporności na stres, szybkiego kojarzenia faktów, podzielności uwagi, a w tłumaczeniu pisemnym niezmiernie ważna jest dbałość o szczegóły, spostrzegawczość i samokrytycyzm. Ważne jest też zrozumienie na czym dokładnie polega proces przekładu i jaka jest w nim rola tłumacza, dlatego oprócz umiejętności praktycznych w programie studiów pojawia się często teoretyczna refleksja nad tłumaczeniem, tzw. translatoryka.

Kompetencje techniczne
Kształcenie tłumaczy pisemnych odbywa się poprzez pracę nad wzorcowymi tekstami z różnych dziedzin. W toku ćwiczeń praktycznych tłumacze zyskują cenne doświadczenie, poznają zasady poprawnej redakcji i korekty tekstu, uczą się krytycznie posługiwać się specjalistycznymi słownikami, a także tworzyć glosariusze zawierające odpowiednią terminologię. Szkolą się również w obsłudze powszechnie używanych programów komputerowych (takich jak procesor tekstu, systemy typu desktop publishing itp.), a także uczą się korzystania z oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT). Niezmiernie ważną umiejętnością tłumacza jest też zdolność efektywnego poszukiwania i weryfikowania informacji występujących w tłumaczonym tekście, co powoduje, że jednym z głównych narzędzi tłumacza jest dziś Internet. Bardzo pomocną umiejętnością jest też szybkie pisanie bezwzrokowe.
W szkoleniu tłumaczy ustnych duży nacisk kładzie się na umiejętność uważnego słuchania w trudnych warunkach, ćwiczenie pamięci, a także techniki robienia notatek służących do tłumaczenia konsekutywnego, w którym tłumacz notuje przemówienie specjalnym systemem zapisu, a następnie za pomocą notatek odtwarza w języku docelowym słowa mówcy. Co więcej, tłumacze ustni ćwiczą podzielność uwagi – umiejętność konieczną do tłumaczenia symultanicznego, które jest rodzajem tłumaczenia ustnego wykonywanego na żywo, charakteryzującego się tym, że osoba, której wypowiedź jest tłumaczona nie przerywa wypowiedzi, aby umożliwić tłumaczowi zabranie głosu, często musi on więc słuchać i mówić równocześnie. Proces tłumaczenia najczęściej odbywa się w kabinie, tłumacz musi więc także nauczyć się prawidłowej obsługi sprzętu nagłaśniającego i specyficznej higieny pracy (częste przerwy, płynna zmiana tłumacza itp.).

Szeroka wiedza ogólna, doświadczenie i samokształcenie
Oprócz umiejętności językowych i technicznych (różnych w zależności od typu tłumaczenia), tłumacze powinni legitymować się możliwie szeroką wiedzą merytoryczną z zakresu swojej specjalizacji. Dlatego też w zawodzie tłumacza niezmiernie ważną rolę odgrywa doświadczenie i ciągłe kształcenie (m.in. poprzez szkolenia i staże zagraniczne), gdyż żadna z kompetencji tłumacza nie jest statyczna i musi być stale doskonalona. Wielu tłumaczy stara się poszerzać swoje kompetencje, zarówno pogłębiając znajomość języków w swojej kombinacji, jak i poszerzając ją, poprzez naukę nowych. Opanowanie języka w stopniu wystarczającym do profesjonalnego tłumaczenia jest jednak na tyle trudne i czasochłonne, że tłumacze rzadko pracują w więcej niż kilku językach.

Uczelnie kształcące tłumaczy w Polsce
W Polsce gruntownym przygotowaniem do zawodu tłumacza, zarówno jeśli chodzi o tłumaczy pisemnych, jak i ustnych, zajmują się m.in.:
 • Katedra UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu
 • Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie.
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Warsztat pracy tłumacza 
Bardzo pomocne, a najczęściej niezbędne dla tłumacza są następujące narzędzia:
 • słowniki jedno- i dwujęzyczne, ogólne oraz specjalistyczne
 • literatura fachowa z zakresu specjalizacji
 • teksty równoległe i modelowe
 • dostęp do grona ekspertów w danej dziedzinie, gdy konieczna jest konsultacja
 • kanał komunikacji pozwalający na przyjmowanie i wykonywanie zleceń (telefon, fax, e-mail)
 • komputerowy edytor lub inne narzędzie pozwalające na szybką i fachową edycję i korektę tekstu
 • elektroniczne narzędzia wspomagające tłumaczenie
 • dostęp do Internetu, który pozwala na skonsolidowanie większości wyżej wymienionych elementów.
Najważniejszym elementem warsztatu tłumacza jest jednak doskonała i stale uzupełniana kompetencja językowa oraz zdobywana przez lata praktyka.

Specjalizacje tłumaczy
Specjalizacji tłumaczy jest tyle ile dziedzin, w których wykorzystywana jest ich praca. Oto kilka przykładów:
 • Tłumacz przysięgły
 • Tłumacz konferencyjny
 • Tłumacz kabinowy
 • Tłumacz sądowy
 • Tłumacz ekonomiczny
 • Tłumacz wojskowy
 • Tłumacz literacki
 • Tłumacz symultaniczny
 • Tłumacz freelancer
 • Tłumacz konsekutywny
żródło tekstu: Wikipedia

czwartek, 6 stycznia 2011

Belgium passes the EU Presidency flag to Hungary

Hungary took the rotating presidency of the Council of the European Union from Belgium during a spectacular evening ceremony held in the presence of 270 guests on 6 January 2011. Yves Leterme, acting Prime Minister of Belgium, and Viktor Orbán, Prime Minister of Hungary attended the ceremonial event hosted in the Cupola Hall of the Houses of Parliament (the seat of MPs as well as the government).The extraordinary significance of the occasion was highlighted by the presence of Pál Schmitt, President of the Republic of Hungary, every government minister, the Speaker and deputy speakers of the House, the chairmen/group leaders of each parliamentary party and the complete diplomatic corps accredited to Budapest.

A spectacular shower of lights illuminated the Cupola Hall, which at other times is only moderately lit to pay tribute to the royal crown of Hungary, a relic displayed in the centre. Blue and white lights engulfed the dome when, to the sound of the fanfares, the flag of the European Union was brought in.

When the Prime Ministers of Belgium and Hungary proceeded into the hall, the lights turned to red, white, green and yellow. After the national anthems, the traditional flags of Hungary were also brought in along with the Belgian and the Hungarian national colours.

Leterme: Europe in motion again

The Belgian Prime Minister started his speech by revoking the spirit of the Hungarian Revolution of 1956, and confirmed that Hungary was the first nation to punch a hole in the wall dividing Europe.

Yves Leterme highlighted that the European Union sprung into motion again during the six months of Belgian Presidency. He recognised the excellent cooperation between the Belgian Presidency, the various institutions of the EU, the President of the European Council, the Commission, and the European Parliament. He expressed his conviction that the EU will maintain its momentum during the Hungarian Presidency. He called the cooperation between Spain, Belgium and Hungary an excellent presidential trio.

The Belgian head of government acknowledged the four priorities of the Hungarian Presidency, particularly the social aspect, and declared that governments will be judged by their power to create jobs. The
Hungarian Presidency is responsible for lending impetus to the implementation of the Europe 2020 strategy, he said. He referred to the stabilization of the Euro as a high priority and reminded that it was in the best interest of every member state. He declared his conviction that the EU will display unprecedented momentum during the Hungarian Presidency and concluded his speech in Hungarian by wishing great success to the Hungarian Presidency.

After his address, the head of the Belgian government handed over the presidency flag and baton.

Orbán: Maintaining EU's competitiveness

Viktor Orbán thanked the Belgian Presidency for their power to withstand the extraordinary circumstances during the global economic crisis. Belgium has upheld the hope for Croatia to join the EU and for Romania and Belgium to enter the Schengen Area, Hungarian Prime Minister said. He underlined the radical change that the world is going through, the entry of new competitors and that the EU cannot be competitive in these novel circumstances unless it can revive itself on a major scale.

The head of Hungary’s government also noted the importance of job creation. “Our most important job is to face the challenge and thus make Europe greater”, he pointed out.

In conclusion, Prime Minister Orbán said the Hungarian Presidency "can work no wonders but can rub the bottle to help release the spirit, the spirit of Europe's revival".

Following the speech by the Hungarian prime minister, actress Marianna Szalay recited excerpts from the Hungarian national anthem in French; and actor Péter Bozsó took the stage to render a part of a poem entitled Europe, penned by early 20th century Hungarian poet Dezső Kosztolány. Next, Katalin Szvorák, internationally acclaimed folk singer, sang the Evening Song by Zoltán Kodály, one of the greatest Hungarian composers in the 20th century. Next to appear was pop-rock singer Magdi Rúzsa, followed by pianist Tamás Érdi whom  played Sixth Hungarian Rhapsody, a piece by 19th century Hungarian composer Ferenc Liszt.

The ceremony ended as the flags were carried out of the Hall.

The next day, 7 January 2011, the EU Commission and the Government of Hungary are to hold a joint meeting in the Houses of Parliament. The visit by the Commission to the country inheriting the presidency and the meeting held with the host government to discuss the agenda of the upcoming six months, has by tradition become the most prestigious event during the term of a presidency.