poniedziałek, 3 marca 2014

Odkryj języki z BALAJCZA: węgierski w polskim...

Wpływy węgierskie w języku polskim widoczne są w dwóch obszarach: wojskowości i pasterstwa owiec.

Pierwszy ma swoje korzenie w wiekach XV i XVI a zwłaszcza w rządach Stefana Batorego. Oto kilka z nich:
  • orszak pochodzi od słowa ország (kraj), kiedyś słowo oznaczało to co znaczy w węgierskim
     
  • rokosz pochodzi od pola Rákos, gdzie miejsce miały elekcje królewskie, co kiedyś oznaczało
     
  • Szereg słów używanych przez górali ma również węgierskie pochodzenie. Za ich obecność w polskim odpowiada bliskość Węgier. Podobno obecne są też wśród pasterzy rusińskich, słowackich i morawskich. Oto one: juhas, bojtar, gazda, rowas, satra (sátor), haldamas (áldomás), banovac, bantovac, kiel-towac (költeni), hotar, hasen (haszon), kulesza  (köleskása), hajtowac (hajtani), baga (bagó), falatek (falat, darab), hyrny (híres), kielczyk (költség), cyga (csiga), itd.
     
  • Inne słowa, które mogą mieć wspólne pochodzenie: łopaty (lapát), gołąb (galamb) i karczma (kocsma)
9/2013