wtorek, 30 sierpnia 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W związku z projektem o którym informowałam powyżej – projekt BALAJCZA w języku dari - w tym tygodniu przedstawię Wam 15 niesamowitych ciekawostek o Afganistanie.
1/ Afganistan jest światowym liderem nie tylko w produkcji opium, ale i haszyszu. Wytwarza  się tu 145 kg haszyszu z jednego hektara, podczas gdy Maroko uzyskuje około 40 kg.
2/ Kala Pacha to gotowana głowa kozy, tradycyjnie spożywana na śniadanie w postaci „zupy”. Danie to je się rękami przy pomocy chleba nan.
3/ Występuje tu bogactwo różnego rodzaju złóż naturalnych m. in: złoto, srebro, cynk, kamienie szlachetne (szmaragdy, lazur, lapis) oraz oczywiste gaz i ropa.  
4/ Grób egipskiego faraona Tutenchamona ozdobiony jest kamieniami lapis lazuli właśnie z Afgnistanu.
5/Kraj podzielony jest na 34 prowincje (welajaty) z których każda ma własną stolicę. Podzielone są dodatkowo na prowincyjne dystrykty w skład których wchodzi jedno miasto lub kilka małych wiosek.
6/ Najwyższym szczytem kraju jest Noszak.
7/ 21 marca świętowany jest Nawroz  czyli Afgański nowy rok, z tej okazji w Mazar el Sharif odbywa się festiwal.
8/ Koko i Hala co znaczy wujek i ciocia to powszechnie używane zwroty grzecznościowe. Używane są z szacunku, gdy zwracamy się do osób starszych od siebie. Co ciekawe znaczenie tych słów to dosłownie „ciocia i wujek”.
9/ W Kabulu przy większości  zakładów fryzjerskich można spotkać zdjęcia Justina Biebera. Przy siłowniach popularny jest oczywiście wizerunek Arnolda Schwarzenegera.
10/ Afganistan jest największym eksporterem granatów na świecie. Mowa tu o owocach.
11/ „Afghani” nie używamy mówiąc o ludziach, jest to nazwa waluty kraju.
12/ Od 1964 do 1973 roku tunel Salang w górach Hindukuszu wybudowany pomiędzy prowincjami Baghlan i Parwan był najwyżej położonym górskim tunelem na świecie.
13/ Afganistan to najbardziej zaminowane państwo na świecie. Lepiej nie zbaczać z utartych ścieżek.
14/ „Afgańska dziewczyna” to słynna fotografia wykonana przez Steve’a McCurry’ego w 1984 roku. W czerwcu 1985 r. zdjęcie trafiło na okładkę magazynu National Geographic. W 2002 roku „modelka” została formalnie zidentyfikowana. W chwili wykonania zdjęcia miała ok. 12 lat i przebywała w obozie dla uchodźców w Pakistanie. Fotografia jest porównywana do obrazu Mony Lisy, Leonarda da Vinci, a czasem bywa nazywana nawet „afgańską Mona Lisą”.
15/ Walki latawców to popularna rozrywka nie tylko dla dzieci ale także dla dorosłych. Walka polega na przecięciu swoją linką, sznurków latawca przeciwnika, do pomocy używane są także długie kije z rozstrzępionymi końcami którymi powala się latawce na ziemię.
Źródło: zepsutykompas.com; poznajnieznane.pl; traveliada.pl

środa, 24 sierpnia 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych nazwiskach świata

W tym tygodniu przedstawię Wam kilka najlepszych ciekawostek o nazwiskach na Świecie. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą Was, tak jak i mnie zaskoczyły.
W którym narodzie 6 spośród 7 naj­po­pu­lar­niej­szych nazwisk znaczy do­słow­nie "nie­po­ko­na­ny­", "skała", "że­la­zo­", "sokół", "stal" i "bły­ska­wi­ca­"?
Wśród Turków. Te wo­jow­ni­czo brzmiące nazwiska zajmują na liście po­pu­lar­no­ści pozycje od drugiej do siódmej. Naj­bar­dziej po­pu­lar­ne, Öztürk, oznacza zaś "czystej krwi Turek".

Od czego pochodzi włoskie słowo "Fer­ra­ri­"?
Od "Ko­wal­ski­". "Fer­ra­ri" jest trzecim co do po­pu­lar­no­ści na­zwi­skiem we Włoszech i pochodzi od kowala. Dzieli ten sam rdzeń, co włoskie słowo "ferro" (żelazo) i ła­ciń­skie "ferrum" (stąd Fe jako ozna­cze­nie pier­wiast­ka­).

Które nazwisko jest bardzo po­pu­lar­ne wśród Tajów?
Żadne. W Taj­lan­dii nie ma po­pu­lar­nych nazwisk. Nazwiska jako takie zostały wpro­wa­dzo­ne w spo­łe­czeń­stwie dopiero roz­po­rzą­dze­niem z roku 1913, zgodnie z którym każda rodzina powinna obrać sobie inne na­zwi­sko. Jest bardzo rzadkie spo­tka­nie dwóch nie­spo­krew­nio­nych Tajów o tym samym na­zwi­sku.

Gdzie urodził się Leonardo da Vinci?
W Vinci. Leonardo urodził się 15 kwietnia 1452 w wiejskim domu około 3 ki­lo­me­try od miej­sco­wo­ści Vinci, nie­da­le­ko Flo­ren­cji. Nazywał się "Le­onar­do di ser Piero da Vinci", czyli "Le­onar­do, syn Piero, z Vinci"

Jak naprawdę nazywał się Bob Dylan?
Robert Allen Zim­mer­man. Bob Dylan urodził się w 1941 r. w rodzinie ży­dow­skiej w Mi­nes­so­cie. W roku 1979 został chrze­ści­ja­ni­nem. W 1997 roku wyznał jednak, że Boga znajduje tylko w muzyce i nigdzie indziej.
Jak naprawdę nazywał się Freddie Mercury?
Farrokh Bulsara. Rodzice Farrokha byli Parsami po­cho­dzą­cy­mi z Indii, którzy prze­nie­śli się do Zan­zi­ba­ru u wybrzeży Afryki. Farrokh chodził do szkoły średniej w Bombaju, zanim w wieku lat osiem­na­stu wy­lą­do­wał wraz z rodziną na przed­mie­ściach Londynu.

W którym eu­ro­pej­skim państwie naj­po­pu­lar­niej­sze nazwisko pochodzi od zawodu księdza? (tak jak Kowalski - od kowala)
W Rumunii. Takie nazwisko mogło zostać prze­ka­za­ne na­stęp­ne­mu po­ko­le­niu lub przy­pi­sa­ne dzieciom tylko w Kościele Pra­wo­sław­ny­m, gdzie kapłani za­kła­da­ją rodziny. Popescu (od popa) to naj­pow­szech­niej­sze spośród wszyst­kich nazwisk w Rumunii.

Jak brzmi naj­pow­szech­niej­sze nazwisko w Wiet­na­mie?
Ngueyen. Około 40% Wiet­nam­czy­ków nosi nazwisko Nguyen, co wynika z historii kraju, rzą­dzo­ne­go przez wiele lat przez dynastię Ngueyen. Nadawała ona nazwisko Ngueyen w nagrodę osobom za­słu­żo­nym. Wiele osób przyjęło też takie nazwisko sa­mo­wol­nie, by zyskać na pre­sti­żu.

W którym kraju azja­tyc­kim pięć naj­po­pu­lar­niej­szych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?
Na Fi­li­pi­nach. Fi­li­pi­ny, za­miesz­ka­ne przez zróż­ni­co­wa­ne grupy etniczne i kul­tu­ro­we, były pod pa­no­wa­niem hisz­pań­skim od 1565 do 1821 jako Wi­ce­kró­le­stwo Nowej Hisz­pa­nii. Mi­sjo­na­rze ka­to­lic­cy na­wró­ci­li więk­szość miesz­kań­ców na chrze­ści­jań­stwo, przy tej okazji wielu z nich przyjęło hisz­pań­skie na­zwi­ska, choć hisz­pań­ski nie jest dziś ofi­cjal­nym językiem kraju (są to an­giel­ski i fi­li­piń­ski­).

W którym kraju wszyst­kie spośród dzie­się­ciu naj­bar­dziej po­pu­lar­nych nazwisk pochodzą od nazw zawodów?
W Niem­czech. Dziesięć naj­bar­dziej po­pu­lar­nych nazwisk w Niem­czech to Müller (m­ły­na­rz), Schmidt (kowal), Schne­ider (kra­wie­c), Fischer (rybak), Meyer (rol­ni­k), Weber (tkacz), Schulz (soł­ty­s), Wagner (woź­ni­ca­), Becker (pie­ka­rz) oraz Hoffmann (za­rząd­ca­).

środa, 17 sierpnia 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych sportach świata

W tym tygodniu, cały czas nawiązując do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, przedstawię Wam kilka ciekawostki sportowych. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą Was, tak jak i mnie zaskoczyły.

Pływanie jest w programie igrzysk olimpijskich od samego początku. Od igrzysk w 1908 r. zaczęto organizować zawody w krytych pływalniach.

Elementy tańca występują w niektórych dyscyplinach sportu jak: łyżwiarstwo figurowe, pływanie synchroniczne i gimnastyka artystyczna.

Teoretycznie najdłuższa gra w szachy może zawierać nawet do 5949 ruchów!!!

Polska koszykarka, Małgorzata Teresa Dydek-Twigg, była prawdopodobnie najwyższą profesjonalną koszykarką na świecie. Jej wzrost podawany w mediach wahał się od 213 do 218 cm.

Najstarsze zapisy o zapasach pochodzą z około 5000 r p.n.e.

Początkowo techniki walki były wykorzystywane głównie do obrony przed zwierzętami, jednak z czasem coraz większego znaczenia nabierała samoobrona przed drugim człowiekiem.

Na terenie Kanady oraz Stanów Zjednoczonych rozgrywana jest najważniejsza na świecie klubowa liga hokejowa świata NHL.

Dohyō czyli pole walki jest tylko tymczasowe. Przed każdym turniejem buduje się nowy ring, a po zakończeniu turnieju jest on usuwany.

Pomimo iż futbol amerykański uważa się za sport brutalny to jest w nim mniej kontuzji niż w piłce nożnej, czy rugby.

Pierwsi piłkę zaczęli kopać Aztekowie.

Żeglarstwo kajakowe (nieistniejące w Polsce) używa kajaków wyposażonych w żagle o pow. 10 m2, uznawanych za najszybsze i najbardziej wymagające łodzie jednokadłubowe.

W sumo istnieje ponad 100 sposobów na pokonanie swojego przeciwnika. 25 z nich pojawiło się już po dołączeniu do sumo zawodników z poza Japonii. Te nowe sposoby pochodzą m.in. z zapasów, judo, czy sambo.

Japońska forma kick-boxingu powstała przez połączenie technik boksu tajskiego i karate.

Ojcem narciarstwa alpejskiego nie jest Norweg, lecz mieszkaniec Austrii - Mathias Zdrasky.

To właśnie ze względu na ubiór zawodników baseballu na czapki z daszkiem mówimy bejsbolówki.

W kontakcie ze stołem pingpongowym piłka podczas zbicia może zostać zdeformowana w 20%, a po odbiciu wraca do poprzednich wymiarów.

Współczesna wersja tenisa narodziła się w Wielkiej Brytanii w XIX wieku.

Nazwa badminton pochodzi od nazwy angielskiej posiadłości - Badminton House, księcia Beaufort.

Najważniejszymi rozgrywkami tenisowymi w roku są IV turnieje tworzące tzw. Wielki Szlem: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon oraz US Open.

Źródło: stacjasport.pl/ciekawostki; pl.wikipedia.org

środa, 10 sierpnia 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zwyczajach świata

W tym tygodniu, nawiązując do trwających Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, przedstawię kilka ciekawostek o igrzyskach olimpijskich w starożytnej Grecji. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą Was, tak jak i mnie zaskoczyły.

Pierwsze Igrzyska Olimpijskie odbyły się w 776 roku p.n.e. w greckiej Olimpii. Przez ponad 1000 lat odbywały się regularnie co cztery lata. Organizowano je w czerwcu lub lipcu i trwały pięć dni. Upadek Olimpii rozpoczął się w 395 roku n.e., gdy rzymianie nakazali zaprzestać igrzysk.

Starożytni Grecy przywiązywali dużą wagę do sprawności fizycznej. Uważali, że ćwiczenia gimnastyczne zapewniają zdrowie. Szczególne znaczenie nabierało to w czasie wojny, kiedy żołnierze musieli być sprawni, aby walczyć. Młodzi mężczyźni we wszystkich miastach – państwach stawali do współzawodnictwa w zawodach lekkoatletycznych. Igrzyska olimpijskie były tak wielkim wydarzeniem, że na czas ich trwania przerywano wojny, aby żołnierze mogli wziąć udział w zawodach, a widzowie bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Igrzyska urządzano ku czci Zeusa i ku jego czci zapalano specjalny znicz w świętym gaju oliwnym w Olimpii.

Atleci szykujący się do igrzysk olimpijskich zobowiązani byli do przepracowania 10 miesięcy na treningach w swych gimnazjonach w swych rodzinnych miastach. Jedenasty miesiąc należało spędzić w Elis i trenować pod okiem hellanodików, którzy podejmowali decyzję o dopuszczeniu zawodników do startu. Po zakończeniu igrzysk zawodnikom przysługiwał miesiąc odpoczynku (w tym czas na powrót w rodzinne strony)

Filozof i matematyk Tales z Miletu zmarł od porażenia słonecznego na trybunach olimpijskiego stadionu podczas igrzysk 58. Olimpiady (548 r. p.n.e.)

Dorieus z Rodos, trzykrotny triumfator igrzysk olimpijskich w pankrationie (igrzyska 87-89. Olimpiady, 432-424 r. p.n.e.) został wzięty do niewoli przez Ateńczyków w jednej z ich bitew z Rodos. Kiedy wydało się, kim jest jeniec, natychmiast darowano mu wolność.

Basen z podgrzewaną wodą istniał w Olimpii już w 100 r. p.n.e.! W dwupoziomowym budynku na górnej kondygnacji usytuowano basen, zaś na dole palenisko, z którego gorące powietrze ogrzewało basen od spodu. W samym basenie znajdowała się metalowa grzałka, do której doprowadzano gorące gazy z paleniska znajdującego się obok.

Miejscem rozgrywania wyścigów zaprzęgów i wierzchowców był hippodrom. Często dochodziło tu do wypadków, najczęściej na bardzo ostrych wirażach. Rannych woźniców wynoszono bocznym wyjściem nazwanym Bramą Żałoby.

Przed ostatnim okrążeniem lub nawrotem w wyścigach konnych i konkurencjach biegowych rozlegały się dźwięki trąbki. Zwyczaj ten stosowany jest na dzisiejszych stadionach. Trąbkę zastąpił współcześnie dzwonek.

Rywalizacja podczas igrzysk 83. Olimpiady (448 r. p.n.e.) przyniosła zwycięstwa braciom Damagetosowi z Rodos (pięściarstwo) i Akusilaosowi z Rodos (pankration). Ich ojciec Diagoras przeżył w związku z tym tak wielkie wzruszenie, że zmarł na stadionie.

Spartanie, wychowani w pogardzie dla jakiejkolwiek formy poddania się w walce, nigdy nie brali udziału w pięściarstwie i pankrationie. Walka w tych konkurencjach kończyła się bowiem przez poddanie się jednego z rywali.

W początkowym okresie (do igrzysk 15. Olimpiady w 720 r. p.n.e.) zawodnicy występowali z opaskami na biodrach. Jednak na tych igrzyskach Orsippos z Megary w dromosie (lub według innych świadectw Akantos ze Sparty w dolichosie) zgubił swoją opaskę na trasie biegu i nagi zdobył wieniec olimpijski. Od tej pory nagie startowanie uznano za obowiązek zawodnika.

Od roku 146 p.n.e. Grecja stała się częścią imperium rzymskiego, w związku z tym Rzymianie uważali się za w pełni uprawnionych do startu w igrzyskach olimpijskich. W roku 72 p.n.e., na igrzyskach 177. Olimpiady, w biegu podwójnym zwyciężył pochodzący z Rzymu Gaios Romaios i on otrzymał wieniec oliwny. Jednak hellanodikowie, chcąc podkreślić uszanowanie dla tradycji, według której startować mogli jedynie rodowici Grecy, przyznali zwycięstwo również drugiemu na mecie Hypsiklesowi z Sykionu jako najlepszemu Grekowi.

Źródło: www.olimpijski.pl; sciaga.pl

wtorek, 2 sierpnia 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o Turcji. Turcja to kraj pełen niespodzianek. Wspaniałe zabytki, bogata historia  oraz niezwykła kultura. Poniżej przedstawiam garstkę ciekawostek o Turcji.

W Turcji leży jedyne miasto na świecie położone na dwóch kontynentach. Było ono w dodatku stolicą trzech imperiów- rzymskiego, bizantyjskiego oraz ottomańskiego, i choć obecnie stolicą Turcji już nie jest, to nadal walczy (z Moskwą) o tytuł największej europejskiej metropolii - oficjalnie ma około 14 milionów mieszkańców, ale nieoficjalnie szacuje się, że może to być nawet 20 milionów! Chodzi oczywiście o Stambuł (tur. Istanbul), który rozciąga się po obu stronach cieśniny Bosfor, leżąc tym samym częściowo w Europie, a częściowo w Azji.

Choć Turcja konstytucyjnie jest państwem świeckim, to jednak zdecydowana większość jej mieszkańców (ponad 98%) to muzułmanie.

Turcja leży w obszarze aktywnym sejsmicznie, czyli narażonym na trzęsienia ziemi. Dotyczy to Stambułu, ale także południowo-wschodniej części kraju w okolicach granicy z Armenią i Iranem, gdzie zachodzą na siebie cztery płyty tektoniczne.

Turcja leży w innej strefie czasowej niż Polska. Do czasu polskiego należy dodać jedną godzinę i dzieje się tak przez cały rok, ponieważ tutaj podobnie jak u nas obowiązuje przestawianie zegarków z czasu zimowego na letni i odwrotnie.

Góra Ararat, na której podobno po potopie osiadła biblijna Arka Noego, znajduje się na terytorium dzisiejszej Turcji. Góra ma wysokość 5137 m. n.p.m. i leży po stronie tureckiej około 30 km od granicy z Armenią, co zresztą powoduje nieustający konflikt pomiędzy tymi dwoma krajami.

Z Turcji pochodzi niesamowita rasa kotów o nazwie Van. Na czym polega ich nadzwyczajność? Otóż potrafią oraz uwielbiają pływać!

Wielożeństwo w Turcji jest zakazane.

Turecki dzień dziecka obchodzony jest 23 kwiet­nia.

Wysoce niekulturalne jest trzymanie się za ręce lub okazywanie sobie czułości w miejscach publicznych.

Najpopularniejszym tureckim napojem jest herbata.

W większości hoteli, restauracji i instytucji publicznych, na suficie namalowana jest czarna strzałka. Pokazuje ona kierunek Mekki.

Jednym z symboli Turcji jest tulipan, który do Europy trafił właśnie z tego kraju.

Ponad 1/3 Turków ma nadwagę.

Źródło: innaturcja.blogspot.com; www.wirtualnaturcja.pl