piątek, 2 grudnia 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świataCIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA


Pobierz obrazki

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata
W tym tygodniu przedstawię wam 10 interesujących faktów o Luksemburgu. Niektóre fakty mam nadzieję, zaskoczą was, tak jak i mnie również zaskoczyły. 1/

Niepodległość od Holandii uzyskana została 23 listopada 1890 roku.

2/ Gęstość zaludnienia wynosi 203 osób/km2.

3/ Kraj ten jest 120 razy mniejszy od Polski.

4/ Główna religią jest chrześcijaństwo, 86%.

5/ Pełna nazwa kraju - Wielkie Księstwo Luksemburga.

6/ Ustrój polityczny - monarchia konstytucyjna.

7/ Motto kraju - "Chcemy pozostać tym, czym jesteśmy".

8/ Luksemburg wygrał 5 razy konkurs Eurowizji.

9/ Szacuje się, że 40% ogółu ludności to imigranci, 15% ma pochodzenie portugalskie.

10/ W Luksemburgu znajduje się ponad 150 banków.

11/ Kraj ten ma najniższą stopę bezrobocia w Europie wynoszącą około 3%.

12/  Firma Skype ma siedzibę w Luksemburgu.

13/ Gospodarka Luksemburga opiera się głównie na bankowości, ubezpieczeniach, przemyśle stalowym i rolnictwie.

Źródło: pl.wikipedia.org; poznajnieznane.pl

wtorek, 22 listopada 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam 10 interesujących faktów o Hawajach. Niektóre fakty mam nadzieję, zaskoczą was, tak jak i mnie również zaskoczyły.  
 
1/ Na Hawajach rocznie przybywa około 42 akrów powierzchni.
Wielka Wyspa (Big Island) rośnie o ponad 42 akry każdego roku z powodu wulkanu Kilauea. Ostatnia erupcja wulkanu rozpoczęła się 3 stycznia 1983 roku i trwa do teraz.

2/ Inspiracja hollywoodzkich reżyserów.
Przez lata wiele popularnych filmów nakręcono na Hawajach, między innymi Jurassic Park & Jurassic World, 50 First Dates, Godzilla, Tropic Thunder and You, Me and Dupree. Wiele z nich nagrywano na Kualoa Ranch.

3/ Zakazane węże.
Jedyne węże, które są prawnie dozwolone, aby być na Hawajach można oglądać w ogrodach zoologicznych. Wyjątkiem jest gatunek węża zwanego "ślepym", który całkowicie jest nieszkodliwy i ma wielkość dżdżownicy.

4/ 12 liter alfabetu.
Hawajski alfabet zawiera zaledwie 12 liter - 5 samogłosek (A, E, I, O, U) i 7 spółgłosek (H, K, L, M, N, P, W), a także symbol o nazwie Okina ('). W języku hawajskim istnieją tylko 162 sylaby, dlatego jest to najskromniejszy zbiór spośród wszystkich języków świata.

5/ Własna strefa czasowa.
Zwana Hawaiian Standard Time. Nie obowiązuje w niej również zmiana czasu na letni lub zimowy, dlatego nie musisz przejmować się, jeśli spóźnisz się na spotkanie. Na Hawajach pośpiech nie jest wskazany :)


6/ Modne koszule hawajskie.
Pierwsze koszule hawajskie powstawały w latach 20. i 30. XX wieku. Początkowo były koloru białego i stanowiły podarunek misjonarzy dla ubogiej ludności, jednakże z czasem mieszkańcy zaczęli je malować, by stały się bardziej atrakcyjne. Były symbolem surferów, jednak moda na nie zapanowała już na całym świecie.

7/ Zakazane billboardy.
Hawaje to jeden z czterech stanów w USA, w którym całkowicie zakazano stosowania billboardów jako formy reklamy.

8/ Humuhumunukunukuāpuaa najdłuższym hawajskim słowem.
A jednocześnie gatunkiem ryby, znanej również pod nazwą Reef triggerfish.

9/ Wielkie plantacje na Big Island.
Na Big Island rośnie jedna z najlepszych kaw świata (Kona Coffee), a także wanilia i kakao. Innym ciekawym faktem jest to, że potrzeba aż pięciu lat, by wanilia była gotowa do sprzedaży.

10/ Tradycja noszenia kwiatu Lei.
Kwiat Lei jest często wykorzystywany w nabożeństwach i istnieją pewne zasady jego stosowania. Niegrzecznie jest go odmówić lub zdjąć przy osobie, która go podarowała. Kwiatu Lei nie wolno również wyrzucać, ponieważ zgodnie z tradycją powinien wrócić do kraju z którego pochodzi. To wieloletnia tradycja na Hawajach, a jej zasady są wciąż brane bardzo poważnie przez tubylców.

Źródło: pl.wikipedia.org; betgo.pl

środa, 16 listopada 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych językach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek językowych o języku... Polskim :-)

1/ Czy wiesz, że…
presję wywieramy na kogoś, nie na kimś?

2/ Czy wiesz, że…
piszemy półprzytomny (łącznie), ale z przyimkiem: na pół przytomny (rozdzielnie); piszemy wpółdrwiąco, ale na wpół drwiąco?

3/ Czy wiesz, że…
status normy ma forma wszech czasów, a nie wszechczasów?

4/ Czy wiesz, że…
poprawnie możemy napisać w tę i we w tę lub wte i wewte? Formy nieakceptowane to np. w tę i we wtę czy w te i we wte.

5/ Czy wiesz, że…
za poprawne uważane są zarówno formy wyprzedaż i odprzedaż, jak i wysprzedaż i odsprzedaż?

6/ Czy wiesz, że…
wyznaczamy lub wybieramy kogoś na prezesa; mianujemy kogoś prezesem.

Źródło: www.jezykowedylematy.pl; pl.wikipedia.org/

wtorek, 8 listopada 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o Austrii. Austria to państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych ze stolicą w Wiedniu.
 
Które dwie eu­ro­pej­skie stolice znajdują się naj­bli­żej siebie? (po­mi­ja­jąc dys­ku­syj­ną parę Wa­ty­ka­n-Rzy­m)
Wiedeń i Bra­ty­sła­wa. Bra­ty­sła­wa leży zaledwie 60 ki­lo­me­trów od Wiednia. Przed drugą wojną światową kursował między nimi tramwaj.

Nazwa którego kraju wywodzi się od słowa "W­schó­d"?
Austrii. Rodzima nazwa Austrii, Öster­re­ich, znaczy "W­schod­nia Kraina". Austria powstała jako pre­fek­tu­ra Bawarii w roku 976. W tym czasie dorzecze Dunaju na terenach dzi­siej­szej Austrii było najdalej na wschód wy­su­nię­tą częścią Bawarii, i ogólnie wszyst­kich ziem za­miesz­ki­wa­nych przez Ger­ma­nów.
dzie znajduje się kwatera główna kartelu OPEC?
W Wiedniu. OPEC utwo­rzo­ny został w roku 1960 w Genewie. W roku 1965 kwaterę główną prze­nie­sio­no z Genewy do Wiednia, gdzie po­zo­sta­je do dziś.
 
Skąd naj­praw­do­po­dob­niej pochodzą kaj­zer­ki?
Z Austrii. Kajzerki pochodzą naj­praw­do­po­dob­niej z Wiednia, a nazwane zostały na cześć cesarza (niem. kaiser) Fran­cisz­ka Józefa.

Jak nazywa się słynne wzgórze pod Wied­nie­m, z którego dowodził Jan III So­bie­ski?
Kah­len­berg. Z tego miejsca w 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski dowodził zwy­cię­ską bitwą o Wiedeń z Turkami. Na szczycie góry znajduje się kościół pw. św. Józefa pro­wa­dzo­ny od 1906 roku przez polskich księży zmar­twych­wstań­có­w, a w nim izba upa­mięt­nia­ją­ca zwy­cię­stwo polskie w Odsieczy Wie­deń­skiej. Z Kah­len­ber­gu roztacza się panorama Wiednia.
 
Z czego słynie wie­deń­ski hotel Sacher?
Z tortu. Przepis na tort Sachera, zwanego niekiedy "królem deserów" skom­po­no­wa­ny został przez Franza Sachera w 1832 roku spe­cjal­nie dla księcia Met­ter­ni­cha. Stanowi on pilnie strze­żo­ną ta­jem­ni­cę hotelu za­ło­żo­ne­go przez syna Franza, Eduarda.

Który kraj zdobył do tej pory naj­wię­cej medali olim­pij­skich w nar­ciar­stwie al­pej­ski­m?
Austria. Spośród 397 medali roz­da­nych do tej pory, Austria zdobyła 105, prawie dwa razy tyle, co druga w tej kla­sy­fi­ka­cji Szwaj­ca­ria (56 medali). Au­striac­ka do­mi­na­cja nie ogra­ni­cza się do Igrzysk Olim­pij­skich - Au­stria­cy wygrali do tej pory prawie 30% wszyst­kich ro­ze­gra­nych kon­ku­ren­cji pucharu świata w nar­ciar­stwie al­pej­skim.
 
Skąd pochodzi Niki Lauda?
Z Austrii. Niki Lauda urodził się w roku 1949 w Wiedniu jako wnuk bogatego biz­nes­me­na Hansa Laudy. Jednak rodzinie nie spodo­ba­ło się upodo­ba­nie Nikiego do ry­zy­kow­nych sportów mo­to­ro­wych i od­ma­wia­ła mu ona finan­so­we­go wspar­cia. Niki kon­ty­nu­ował treningi dzięki pożyczce z banku, którą spłacił dopiero po tym, gdy został kierowcą Formuły 1 w zespole Ferrari.

Źródło: globalquiz.org; pl.wikipedia.org/wiki/Austria

czwartek, 3 listopada 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię kilka ciekawostek o Ukrainie.
Ukraina to państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. 

1/ Na Ukrainie dużo popularniejszą od chipsów przekąską są rozmaite suszone stworzenia morskie. Można spróbować anchois, krewetek, kalmarów, ośmiornicy i innych rozmaitych  rybek. Nawet w bardzo nowoczesnym kinie, w którym sprzedają popcorn, nie należy się dziwić, gdy poczuje się ostry zapach ryby.

2/ Leżąca na zachodniej Ukrainie wieś Wełyka Kopanja znana jest z pewnej osobliwości, a mianowicie  z bliźniąt. W czterotysięcznej miejscowości w pobliżu granic z Węgrami, Słowacją i Rumunią, mieszka 58 par bliźniąt. Według miejscowej legendy, przed wielu laty cierpiąca na niepłodność kobieta z miasta odległego o 150 km przyjeżdżała tu po wodę, aż w końcu zaszła w ciążę i urodziła bliźniaki.

3/ Jednym z najwyższych ludzi na świecie jest pewien ukraiński weterynarz – Leonid Stadnik, który ma 258 cm i nadal rośnie.

4/ Na Ukrainie prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń w kwestii nadawania imion dzieciom, stąd spotkać można osoby o takich imionach jak Kosmos, Serwer, Atlantyda, a nawet Madaga.

5/ W 2009 r. ukraiński nastolatek wynalazł ładowarkę, która czerpie energię z… rosnącego drzewa. Urządzenie może okazać się przydatne w czasie wycieczki za miasto, podczas której można naładować w ciągu 4 godzin telefon komórkowy lub podsłuchać muzyki za sprawą podłączonego do niej  odtwarzacza czy radia.

6/ W 2008 i 2013 roku ukraińska hrywna została wybrana najpiękniejszą walutą na świecie.

7/ Zamkniętą strefę wokół Czarnobyla zamieszkuje nielegalnie ponad 700 osób.

8/ Na Ukrainie w szkołach obowiązuje 12-stopniowa skala ocen.

9/ Stacja metra Arsenalnaya w Kijowie jest najgłębsza na świecie. Znajduje się 105 metrów pod ziemią.

10/ W tym kraju Chrześcijanie nie mogą grać w karty, gdyż uznawane jest to za hazard.

11/ Ukraiński hymn narodowy składa się tylko z sześciu linii (cztery w formie wiersza, a dwa w formie chóru). Pozostałe wersety uważane są za niepoprawne politycznie.

12/ Policja ma aż 90 % rozwiązanych spraw. Powodem tak dobrego wyniku jest fakt że praktycznie w ogóle nie zajmują się „błahymi” sprawami typu kradzież telefonu komórkowego.


Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina, ukraina.lovetotravel.pl/ciekawostki_o_ukrainie,
www.kyiv-ukraine.eu/ciekawostki-o-ukrainie/

wtorek, 25 października 2016

W tym tygodniu przedstawię kilka ciekawostek o Australii.

Australia to państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata - Australię, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. To jedyny kraj na świecie, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.
Jaka była główna przy­czy­na wy­bu­do­wa­nia Canberry jako stolicy Au­stra­lii, zamiast wybrania któregoś z ist­nie­ją­cych miast?
Sprzecz­ka między Sydney a Mel­bo­ur­ne. W końcówce XIX wieku dyskusje na temat kształtu fe­de­ra­cji Au­stra­lii zostały zdo­mi­no­wa­ne kwestią wyboru stolicy. Zarówno Sydney, jak i Mel­bo­ur­ne pre­ten­do­wa­ły do tej funkcji. Osta­tecz­nie osią­gnię­to kom­pro­mi­s: zostanie wy­bu­do­wa­na nowa stolica pomiędzy oboma mia­sta­mi.
Gdzie znaj­dzie­my naj­więk­szą ilość wiel­błą­dów jed­no­garb­nych na wol­no­ści?
W Au­stra­lii. Wiel­błą­dy są hodowane po­wszech­nie w Afryce, Azji i na Bliskim Wscho­dzie, ale na wolności spotkać można je jedynie w Au­stra­lii. Wiel­błą­dy zostały przy­wie­zio­ne przez dawnych ko­lo­ni­stów i były używane jako środek trans­por­tu m.in. przy budowie linii ko­le­jo­wych. Po upo­wszech­nie­niu się trans­por­tu mo­to­ro­we­go prze­sta­ły być po­trzeb­ne. Zostały wy­pusz­czo­ne na wolność i prze­trwa­ły do dziś jako pół­dzi­kie stada.
Gdzie zrobiono to zdjęcie kurortu nar­ciar­skie­go?
W Au­stra­lii. Choć Au­stra­lia kojarzy się przede wszyst­kim z klimatem pu­styn­ny­m, to w górach Nowej Po­łu­dnio­wej Walii, Wiktorii oraz Tasmanii istnieje kilka dobrze roz­wi­nię­tych ośrodków nar­ciar­skich. Są one w zasięgu week­en­do­wych wypadów wielu Au­stra­lij­czy­ków. Miesz­kań­cy Canberry mają zaledwie dwie godziny jazdy do ośrodków nar­ciar­skich Nowej Po­łu­dnio­wej Walii, zaś ośrodek Mount Baw Baw znajduje się jedynie 120 km od Mel­bo­ur­ne.
Kim był Alfred Gibson, od którego została nazwana au­stra­lij­ska Pustynia Gibsona?
Czło­wie­kie­m, który zaginął na pustyni. Pustynia Gibsona została tak nazwana przez Ernesta Gilesa, po­dróż­ni­ka, którego eks­pe­dy­cja po raz pierwszy prze­mie­rzy­ła Au­stra­lię. Niewiele wiadomo o samym Al­fre­dzie Gib­so­nie, który odłączył się od eks­pe­dy­cji i zaginął - pozostał jedynie krótki opis jego wyglądu.
Który ssak jest jadowity i przez to nie­bez­piecz­ny dla ludzi?
Dziobak jest nie­zwy­kłym zwie­rzę­ciem i równie nie­zwy­kły jest jego jad, pro­du­ko­wa­ny przez gruczoły znaj­du­ją­ce się na nogach. Jak­kol­wiek jad ten nie może zabić czło­wie­ka, to wywołuje bardzo silny ból, który - co stanowi nie­roz­wią­za­ną zagadkę - nie zmniej­sza się nawet po podaniu morfiny. Biolodzy po­dej­rze­wa­ją, że jad może działać bez­po­śred­nio na re­cep­to­ry bólu w mózgu. Czasami ból ten nie znika cał­ko­wi­cie i utrzy­mu­je się mie­sią­ca­mi.
Kiedy w Au­stra­lii pojawiły się dingo?
3500 lat temu. Dingo zostały przy­wie­zio­ne z po­łu­dnio­wej Azji wraz z jedną z fal osad­ni­czy­ch, którą przybyli przod­ko­wie Abo­ry­ge­nów Au­stra­lij­skich. Dingo przybyły do Au­stra­lii jeszcze nie w pełni udo­mo­wio­ne i wtórnie zdzi­cza­ły. Różnią się od psów domowych wieloma szcze­gó­ła­mi, między innymi nie potrafią szcze­kać.
Na którym kon­ty­nen­cie znajduje się najmniej ak­tyw­nych wul­ka­nó­w?
W Au­stra­lii. Na kon­ty­nen­cie au­stra­lij­skim nie od­no­to­wa­no ani jednej erupcji wulkanu od czasu jego ko­lo­ni­za­cji. Istnieje kilka wulkanów w po­łu­dnio­wej części kon­ty­nen­tu, które naj­praw­do­po­dob­niej są drze­mią­ce i wy­bu­cha­ły kilka tysięcy lat temu, już po za­sie­dle­niu Au­stra­lii przez Abo­ry­ge­nów.
Na którym kon­ty­nen­cie, jako jedynym poza An­tark­ty­dą, nie ma elek­trow­ni ato­mo­wy­ch?
W Au­stra­lii. Au­stra­lia to w praktyce jedyny z wysoko roz­wi­nię­tych krajów, który nie używa energii jądrowej (własnej lub im­por­to­wa­ne­j). Przy­czy­ny tego stanu rzeczy są czysto eko­no­micz­ne - Au­stra­lia posiada duże zasoby taniego w wy­do­by­ciu węgla, położone w pobliżu aglo­me­ra­cji miej­skich. Na każdym innym kon­ty­nen­cie istnieją elek­trow­nie jądrowe (są w Bra­zy­lii, Ar­gen­ty­nie i Po­łu­dnio­wej Afryce).
Gdzie wy­stę­pu­ją molochy strasz­li­we, jasz­czur­ki słynące z prze­ra­ża­ją­ce­go wyglądu?
W Au­stra­lii. Za­miesz­ku­ją­ce pustynie za­chod­niej Au­stra­lii molochy są nie­groź­ne dla wszyst­kich oprócz mrówek, którymi się żywią.
W 2012 roku NASA opu­bli­ko­wa­ła sławne "Black Marble" - zdjęcie nocnych świateł. Czym są światła w cen­tral­nej części za­chod­niej Au­stra­lii?
Po­ża­ra­mi. To zdjęcie zostało zmon­to­wa­ne z danych uzy­ska­nych w ciągu dzie­wię­ciu dni w kwietniu 2012 i trzy­na­stu dni w paź­dzier­ni­ku 2012. Oznacza to, że pożary i inne światła (takie jak oświe­tle­nie statków) mogły być wykryte w ciągu jednej doby i zin­te­gro­wa­ne w obrazie kom­po­zy­to­wy­m, mimo że były zja­wi­skiem tym­cza­so­wym - dały wrażenie ma­syw­ne­go blasku.
Źródło: wikipedia.org.pl; http://pl.globalquiz.org/ciekawostki-australia/

wtorek, 18 października 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych językach świata

W tym tygodniu przedstawię kilka ciekawostek o języku niemieckim. Po językach angielski i francuski, to jest właśnie ten język w którym najczęściej tłumaczemy u BALAJCZA.
Znane niemieckie przysłowie mówi „Deutsche Sprache, schwere Sprache”, co znaczy tyle, co: język niemiecki to trudny język. Tak więc nie można się dziwić obcokrajowcom, że trudno im zrozumieć skomplikowaną niemiecką gramatykę i wydawałoby się nigdy niekończące się konstrukcje zdań:)
1/ Około 100 milionów osób posługuje się językiem niemieckim, jako językiem ojczystym, co oznacza, że język niemiecki znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej używanych języków w Europie. Łącznie mówi po niemiecku ponad 120 milionów osób. Około 8% wszystkich stron internetowych jest w języku niemieckim.
Po niemiecku mówi się również w Austrii, Lichtenstein, Luksemburgu, dużej części Szwajcarii, części północnych Włoch, wschodniej Belgii oraz wschodniej Francji. Język niemiecki ma swoich użytkowników również w wielu krajach, gdzie nie ma on statusu języka oficjalnego. Są to przykładowo Stany Zjednoczone , Brazylia, Kanada, Argentyna, Kazachstan, Holandia, Wielka,Brytania, Hiszpania, Chile, Paragwaj, Węgry, Rosja, Republika Południowej Afryki, Meksyk, Izrael, Rumunia i Czechy.
2/ Standardowy język niemiecki (Standard Hochdeutsch) oparty jest na Biblii Marcina Lutra, która z kolei opiera sie na języku mówionym w Górnej Saksonii i Turyngii. Ludzie z wyższym wykształceniem mówią zwykle Hochdeutsch. W mniejszych wioskach, gdzie kontakt z resztą kraju jest ograniczony, mogą występować z tym problemy.
3/ Dialekty języka niemieckiego, bardzo często w kontakcie z innymi językami, odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się kilku innych języków. Przykładem jest tu wykształcony w średniowieczu język jidysz oraz język luksemburski. W XIX wieku natomiast z kilku dialektów niemieckich rozwinął się w USA język pensylwański.
4/ Językiem niemieckim posługują się na co dzień miliony osób. Jednak trzeba być świadomym tego, że nie wszędzie jest to ten sam niemiecki! Mimo, że język pisany i gramatyka są takie same w całym kraju, to istnieje wiele regionalnych akcentów i różnych dialektów. Niektóre dialekty, przykładowo bawarski są tak silne, że nawet rodowitym Niemcom trudno jest je zrozumieć.
5/ Alfabet niemiecki jest odmianą alfabetu łacińskiego i składa się z 30 liter. Oprócz 26 liter klasycznych zawiera także przegłosy ä, ö i ü (tzw. Umlaut) oraz ß (tzw. Es-Zett lub scharfes S). Przy braku odpowiednich czcionek muszą one być zastępowane odpowiednimi dwuznakami (ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß =ss).
Źródło: wikipedia.org.pl; http://korepetycje-z-niemieckiego.pl/ciekawostki-dotyczace-jezyka-niemieckiego