środa, 19 kwietnia 2017

Odkrywanie ciekawostek o różnych językach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o językach w krajach Ameryki Południowej. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą Was, tak jak i mnie zaskoczyły. Ile jest ofi­cjal­nych języków w Boliwii?
Trzy­dzie­ści siedem. Boliwię za­miesz­ku­je 10 milionów ludzi, spośród których 88% używa języka hisz­pań­skie­go. Mimo to, kraj ma 37 ofi­cjal­nych języków, w tym wiele języków in­diań­skich. Wynika to z kon­sty­tu­cji mó­wią­ce­j, że każdy z języków rdzennej ludności jest językiem kraju. Skrajnym przy­pad­kiem jest niemal wymarły język Bauré, którym mówi dziś mniej niż 200 osób.
Która rodzina języków in­diań­skich jest dziś naj­czę­ściej używana w Ame­ry­ka­ch?
Keczua. Język keczua jest używany przez około 8-10 milionów miesz­kań­ców Andów. Dziś jest, obok hisz­pań­skie­go, jednym z ofi­cjal­nych języków Boliwii i Peru.
Z jakiego języka pochodzą słowa puma, kondor i koka?
Z keczua. Keczua był językiem roz­po­wszech­nio­nym w Andach jeszcze przed po­wsta­niem Imperium Inków, które się nim po­słu­gi­wa­ło. Język po­pu­lar­ny jest na tym obszarze do dziś, a wiele jego słów, szcze­gól­nie w ob­sza­rach wiej­ski­ch, mie­sza­nych jest z językiem hisz­pań­skim.
Kto używał języka Nahuatl?
Az­te­ko­wie. Wiele słów z języka Nahuatl prze­nik­nę­ło do hisz­pań­skie­go, a z hisz­pań­skie­go do setek innych języków. Należą do nich cze­ko­la­da, chili, awokado czy kojot. Język wciąż używany jest w Meksyku, istnieje nawet wersja wi­ki­pe­dii w Nahuatl, dostępna pod adresem htt­p://nah.wi­ki­pe­dia­.or­g/
Które państwo, oprócz USA, nosi ofi­cjal­ną nazwę "Stany Zjed­no­czo­ne­"?
Meksyk. Ofi­cjal­na nazwa Meksyku to Stany Zjed­no­czo­ne Meksyku. Kilka innych państw nosiło podobną nazwę w prze­szło­ści: Stany Zjed­no­czo­ne Brazylii w latach 1937-1967, Stany Zjed­no­czo­ne Kolumbii 1863-1886 i Stany Zjed­no­czo­ne In­do­ne­zji 1949-1950.
Od czego pochodzi nazwa colona, waluty Ko­sta­ry­ki?
Od Kolumba. Cri­stó­bal Colón to po hisz­pań­sku Krzysz­tof Kolumb. Dziś dwa kraje, El Salvador oraz Costa Rica, używają waluty nazwanej na jego cześć colón.
Który kraj hisz­pań­sko­ję­zycz­ny jest naj­więk­szy? (pod względem po­wierzch­ni lądu)
Ar­gen­ty­na. Po­wierzch­nia Ar­gen­ty­ny to 2,766,880 km2. Meksyk zajmuje 1,970,552 km2, Peru 1,285,216 km2, zaś Kolumbia 1,141,748 km2.
Który kraj hisz­pań­sko­ję­zycz­ny jest naj­lud­niej­szy?
Meksyk. Mający 112 milionów miesz­kań­ców Meksyk dalece wy­prze­dza drugą w tej kla­sy­fi­ka­cji Kolumbię (47M). Wśród miesz­kań­ców Stanów Zjed­no­czo­ny­ch, około 35 milionów jest hisz­pań­sko­ję­zycz­nych.
Źródło: pl.globalquiz.org; org.wikipedia.pl

wtorek, 11 kwietnia 2017

Odkrywanie ciekawostek o różnych językach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o języku francuskim. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą Was, tak jak i mnie również zaskoczyły. Jak w każdym języku również w języku francuskim jest wiele ciekawostek językowych. Język francuski nie należy do łatwych w nauce, ma specyficzne brzmienie, które wymaga opanowania wyraźnej wymowy wraz z francuskim akcentem. Prócz wymowy warto wspomnieć, iż język francuski to język świata mody, artystów tak estradowych, jak również świata sztuki malarskiej, pisarskiej.
1/ Językiem francuskim posługują się mieszkańcy aż 44 krajów z czego w 23 jest to język oficjalny urzędowy. W samej Europie francuski jest językiem urzędowym poza Francją w Belgii, Luksemburgu, Monako. W Afryce jest aż 25 krajów, w których porozumiemy się po francusku, dla wielu Afrykańczyków francuski jest językiem ojczystym, co wynika z kolonizacji Afryki przez Francuzów. Do dziś francuski język przetrwał w Tunezji, Maroku, Senegalu. Ciekawostką jest niewątpliwie popularność francuskiego w Azji. Frankofońskimi krajami jest Laos, Wietnam i Kambodża.
2/ Jest to trzeci język najchętniej studiowany w skali świata. Zwyczajowo francuski jest językiem dyplomacji, toteż często spotkania międzynarodowe polityków, władców i przedstawicieli państw odbywają się w języku francuskim. W przypadku Unii Europejskiej francuski jest głównym językiem instytucji unijnych. Większość z urzędów wchodzących w skład biurokracji unijnej ma siedziby w Belgii lub Francji.
3/ Kolejną z ciekawostek językowych jest różnorodność francuskiego nie tylko języka używanego w Kanadzie, czy w terytoriach zamorskich ale również w samej Francji. Wśród popularnych języków regionalnych warto wymienić oksytański (prowansalski) w Prowansji, kataloński i baskijski na granicy z Hiszpanią, bretoński w Bretanii oraz alzacki w Alzacji. Duże różnice polegają na akcencie stawianym w innym miejscu, przez co Francuzi nie rzadko mają trudność w porozumieniu się z Francuzami.
4/ Ciekawostką typowo językową jest pochodzenie słowa mayday używanego na całym świecie jako sygnał pomocy, ratunku. Słowo to pochodzi od zwrotu pomocy w języku francuskim m'aidez.
5/ Interesującym trendem w języku francuskim jest pisanie sms'ów w języku francuskim. By skrócić sobie treści zawierane w krótkich informacjach tekstowych Francuzi stworzyli pewien kod ogólnie przyjętych zwrotów. Ilość słów skracanych jets coraz wieksza, niemniej do najczęstszych skrótów należą : Slt salut (cześć), Cmt comment (jak), A+ à plus tard (później), vmt vraiment (serio), HT acheter (kupować), taf travail (praca), pb probleme (problem), bcp beaucoup (dużo), pk pourquoi (dlaczego), mnt maintenant (teraz).
6/ Zjawiskiem godnym zauważenia jest tworzenie francuskiego rapu przez czarnoskórych Francuzów. Doskonałym przykładem języka a raczej slangu jest francuski czarny RAP. Mnóstwo słów utworzonych na potrzeby slangu nie istnieje w języku literackim i nie posiada odpowiedników.
7/ W języku francuskim występuje również szereg słów, które w innych językach nie pojawiają się wcale. Takim określeniem, które wydaje się być unikalne jest „le flâneur” oznaczające człowieka, osobę spacerującą bez celu, na przykład włóczącą się bez celu po mieście. Podobnym określeniem jest wyrażenie l'appel du vide, które oznacza stan gotowości do skoku, a raczej skłonności do skoku kiedy znajdziemy się na wysokości.
8/ Czy wiesz że powiedzenie na zdrowie pochodzi właśnie z Francji i z francuskiego? Pochodzenie zwrotu wywodzi się z czasów, gdy Europą targała dżuma, wówczas to Francuzi po kichnięciu zapoczątkowali powiedzenie na zdrowie życząc chorym zdrowia. Niespotykanym określeniem w języku francuskim jest midi oznaczające południe w środku dnia jak i południową część Francji. To bardziej żargon Francuzów z północy, o którym warto wiedzieć.
Źródło: jezyki.studentnews.pl; www.francuski.slowka.pl; org.wikipedia.pl

środa, 5 kwietnia 2017

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka mało znanych faktów o Afryce. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą was, tak jak i mnie również zaskoczyły.
1/ Pal licho spotkanie z lwem czy krokodylem. Najgroźniejszym z dużych zwierząt jest hipopotam, który zabija w Afryce najwięcej ludzi. Wszystko to ze względu na "konflikt terytorialny" - i młode hipopotamy chętnie wychodzące na brzegi rzek. Kiedy samice wyczują jakiekolwiek zagrożenie, choćby tak im się tylko zdawało, ruszają do ataku. Szanse człowieka w starciu z potężnymi kłami hipopotamów są niestety niewielkie.
2/ O najwyższym szczycie Afryki, Kilimandżaro, słyszeli wszyscy - choćby tylko z nazwy. Jednak najniższy punkt kontynentu jest mniej znany. To jezioro Asal, znajdujące się aż 153 metry poniżej poziomu morza. Jest też od morza 10-krotnie bardziej zasolone (34,8%), co zarazem plasuje je na drugiej pozycji wśród najbardziej zasolonych jezior świata (pierwsze miejsce należy się kanadyjskiemu jezioru Patience). Choćby człowiek bardzo się starał, to się nie utopi...
3/ Największe PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) wśród krajów afrykańskich ma Gwinea Równikowa - państwo ponad 10 razy mniejsze od Polski, leżące w części na północnej i na południowej półkuli. Gwinea Równikowa niepodległość uzyskała dopiero w 1968 roku, kiedy z jej terenów wycofali się Hiszpanie.
4/ Największa żaba świata, goliat płochliwy, pochodzi z Kamerunu. Waży do 3 kilogramów i osiąga nawet 30 centymetrów długości i jednym susem może pokonać nawet 3-metrowy dystans. Goliat płochliwy jest największym płazem bezogonowym żyjącym na Ziemi. Można go spotkać w północno-zachodniej części Kamerunu, a także w Parku Narodowym Monte Alen na terenie Gwinei Równikowej.
5/ Jezioro Niasa, współdzielone przez Malawi, Tanzanię i Mozambik, to istny raj dla wędkarzy - żyje tu ponad 500 gatunków ryb, w tym doprawdy rzadkie gatunki. Wysokie na 3000 metrów n.p.m. góry okalające jezioro dostarczają niezapomnianych widoków. Trzeba jednak uważać, by nie zapuścić się zbyt daleko na południe, gdzie ustanowiono Park Narodowy Jeziora Niasa, później wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
6/ Najwięcej mieszkańców Afryki posługuje się językiem arabskim, w dalszej kolejności angielskim, suahili i francuskim. Na całym kontynencie występują ponadto 2 tysiące pomniejszych języków i dialektów. Co więcej, Afrykańczycy stanowią "zaledwie" 16% populacji świata, ale aż jedna czwarta wszystkich języków występujących na świecie występuje wyłącznie w Afryce.
7/ Każdego dnia w Afryce z powodu malarii umierają 3 000 dzieci. 90% wszystkich przypadków występowania tej choroby zdarza się właśnie tu, a to tylko jedna z wielu dziesiątkujących ludność chorób, z którymi cywilizacja w dalszym ciągu sobie nie radzi. Mimo to ponad połowa Afrykańczyków ma mniej niż 25 lat i przewiduje się lawinowy wzrost ludności Afryki w nadchodzących latach.
Żródło: travelin.pl, joemonster.org, pl.wikipedia.org

piątek, 31 marca 2017

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o Turcji. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą was, tak jak i mnie również zaskoczyły.
1/ W którym narodzie 6 spośród 7 naj­po­pu­lar­niej­szych nazwisk znaczy do­słow­nie "nie­po­ko­na­ny­", "skała", "że­la­zo­", "sokół", "stal" i "bły­ska­wi­ca­"?
Wśród Turków. Te wo­jow­ni­czo brzmiące nazwiska zajmują na liście po­pu­lar­no­ści pozycje od drugiej do siódmej. Naj­bar­dziej po­pu­lar­ne, Öztürk, oznacza zaś "czystej krwi Turek".
2/ Jakiego pisma użyto do tego 'gra­fit­ti' wyrytego w IX w na schodach bazyliki Hagia Sophia w Kon­stan­ty­no­po­lu?
Run Wi­kin­gów. Kon­stan­ty­no­po­l, nazywany przez Wikingów Mi­kla­gar­de­m, gościł tysiące Wikingów i Saksonów słu­żą­cych jako na­jem­ni­cy Gwardii Wa­re­skiej. Słynęli oni z lo­jal­no­ści (w prze­ci­wień­stwie do lo­kal­nych żoł­nie­rzy, którym cesarz nie ufał) i wa­lecz­no­ści, ale także i pi­jań­stwa. Wie­lo­krot­nie stawali do walki po stronie Bi­zan­cju­m, w tym do bitew z Arabami.
3/ Jak brzmiała pierwsza nazwa Istam­bu­łu?
By­zan­tium. Miasto zostało założone w 660 p.n.e. jako kolonia Megary i nazwane na cześć jej króla Byzasa. W 324 n.e. Kon­sta­tyn Wielki uczynił je wschod­nią stolicą Imperium Rzym­skie­go. Miasto zmieniło wtedy nazwę na Nea Roma; jednak po­wszech­nie zaczęto je nazywać Kon­stan­ty­no­po­lem na cześć cesarza.
4/ Od czego pochodzi nazwa "tur­ku­s"?
Turcji. Nazwa turkus powstała w XVII wieku i wywodzi się od Turcji, gdyż tamtędy wiódł szlak handlowy tych kamieni z Persji. Sta­ro­żyt­ni Rzy­mia­nie (w czasach przed­tu­rec­ki­ch) nazywali ten kamień ka­la­item.
5/ Czyje głowy leżą na Górze Nemrut, która jest znaną atrakcją tu­ry­stycz­ną Turcji?
Różnych greckich i irań­skich bogów. Góra Nemrut ma wysokość 2134 m i znajduje się w po­łu­dnio­wo­-w­schod­niej Turcji. Nie­opo­dal jej wierz­choł­ka znajduje się gro­bo­wiec króla Kom­ma­ge­ny Antiocha I. Gro­bo­wiec otaczają posągi bóstw greckich i irań­ski­ch, z których więk­szość została uszko­dzo­na poprzez strą­ce­nie głowy.

6/ Skąd pochodzi fez?
Z Maroka. Nazwa tego nakrycia głowy jasno wska­zu­je, że pochodzi ono z miasta Fes w Maroku, gdzie pojawiło się i zyskało po­pu­lar­ność w XVII wieku. Fez stał się po­wszech­ny wśród Turków po roku 1829, kiedy to sułtan Mehmet II zakazał swoim urzęd­ni­kom noszenia turbanów i uczynił fez ofi­cjal­nym na­kry­ciem głowy
7/ Na czym polega falaka, kara sto­so­wa­na niegdyś w Imperium Osmań­skim i na Bliskim Wscho­dzie?
Bi­czo­wa­niu stóp. Widoczny na zdjęciu prze­stęp­ca jest przy­go­to­wy­wa­ny do falaki. Bi­czo­wa­nie stóp jest nie­zwy­kle bolesne ze względu na znaj­du­ją­ce się w stopie liczne za­koń­cze­nia nerwów oraz liczne ruchome części stopy boleśnie prze­miesz­cza­ją­ce się względem siebie. Rany po falace goją się długo, unie­moż­li­wia­jąc cho­dze­nie.
8/ Który kraj w prze­szło­ści nosił nazwę Imperium Osmań­skie?
Turcja. Nazwa "o­smań­skie" pochodzi od dynastii osmań­skiej - władców Turcji od 13 wieku aż do 1922 roku.
Źródło: globalquiz.org, pl.wikipedia.org

wtorek, 21 marca 2017

Odkrywanie ciekawostek o różnych językach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o różnych językach świata, dokładnie o 10 najdziwniejszych językach na świecie. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą was, tak jak i mnie również zaskoczyły.
Aby się porozumieć, w dobie globalizacji, wszyscy uczą się angielskiego. W tym języku można swobodnie dogadać się nie tylko w Europie, ale także w Ameryce, Azji i Afryce. Jednocześnie maleje zainteresowanie innymi językami, których znaczenie nie jest już tak duże. Tymczasem wciąż istnieją na świecie różne formy komunikacji, którymi posługuje się zaledwie kilkaset, a nawet kilka osób.
O części języków zupełnie nie mamy pojęcia, ponieważ mówi nimi garstka ludzi na jednej z wysp Oceanii. Nawet gdybyśmy wiedzieli, że istnieją, nie tak łatwo byłoby je opanować. Ich struktura wymyka się wszelkim próbom racjonalnego myślenia. To trudne do uwierzenia, że można rozmawiać ze swoimi rodzicami za pomocą gwizdów albo nie używać żadnych samogłosek.
Do grona najdziwniejszych języków świata należą także szalone pomysły polegające na tworzeniu języków sztucznych. Z niektórymi z nich z pewnością zetknęli się fani gier komputerowych, na przykład popularnego symulatora życia, The Sims.
10/ Język jawajski
Ten język, mimo całej swojej oryginalności nie należy do najrzadszych. Mówi nim aż 85 milionów osób, które zamieszkują głównie wyspę Jawę. Jego budowa jest potrójna - w zależności od tego, do kogo się zwracamy, trzeba używać innego słownictwa, składni, a nawet inaczej akcentować wyrazy.
9/ Esperanto
Esperanto to język sztuczny stworzony przez Ludwika Zamenhofa, mieszkańca Białegostoku. Badacz wychowywał się w wielokulturowej społeczności złożonej z Żydów, Polaków, Rosjan i Niemców, w której często dochodziło do kłótni i nieporozumień. Po latach stwierdził, że rozwiązaniem problemów ludzi jest stworzenie jednego języka, aby komunikacja stała się łatwiejsza. Dlatego też wymyślił esperanto, w którym zastosował jak najprostszą gramatykę, a słownictwo zaczerpnął z języków indoeuropejskich, żeby większej ilości osób było łatwo wszystko zapamiętać.
8/ Język hopi
Tym językiem mówi tylko garstka Indian żyjąca w Arizonie. Słynie z bardzo nietypowego systemu czasów, jakiego nie ma nigdzie indziej. Przeważnie wyróżniamy trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. W języku hopi jednak tak nie jest. Indianie kwalifikują czynności do trzech kategorii: zdarzenia, przewidywania i uogólnienia. Nie zwracają więc uwagi na to, kiedy coś miało miejsce, ale raczej, co o tym sądzi osoba wypowiadająca daną kwestię.
7/ Język !o!kung
Mowa, którą posługują się mieszkańcy Namibii i Angoli, nie zalicza się do takich, do których jesteśmy przyzwyczajeni. !o!kung należy bowiem do rodziny khoisan, czyli tak zwanych języków mlaskowych.
6/ Język rotokas
Ten egzotyczny język występuje tylko na części terytorium Papui-Nowej Gwinei. Mówi nim 4000 osób zamieszkujących wyspę Bougainville. Rotokas słynie z prawdopodobnie najmniejszego alfabetu na świecie. Składa się on jedynie z 11 liter. Występuje tam tylko 5 samogłosek i 6 spółgłosek.
5/ Język simlish
Wynalezienie języka simlish zawdzięczamy pomysłowym twórcom gry komputerowej The Sims, symulatora życia, w którym pod opieką mamy człowieka, tak zwanego Sima. Zdecydowali oni, że zależy im na dużej popularności gry na całym świecie, ale nie wiedzieli, w jakim języku miałyby się porozumiewać Simy. Koszt tłumaczenia programu na wiele wersji językowych był za duży i w związku z tym wymyślono jeden wspólny sposób komunikacji.
4/ Język sentinel
Do najdziwniejszych języków świata z pewnością należy język sentinel. Nie tylko dlatego, że jest zagrożony wymarciem, bo mówi nim tylko od 100 do 250 osób. Słynie raczej z tego, że jako jeden z nielicznych na świecie nie został zbadany przez żadnych naukowców. Tą tajemniczą mową posługuje się lud pierwotny zamieszkujący wyspę Sentinel Północny. Region ten wchodzi w skład archipelagu Andamanów, terytorium Indii.
3/ Język piraha
Ten nietypowy język występuje na terytorium Brazylii i posługują się nim jedynie Indianie Piraha mieszkający w puszczy amazońskiej. Alfabet składa się tylko z 11 liter, 8 spółgłosek i 3 samogłosek. Najdziwniejszą kwestią jest jednak słownictwo. W tym języku w ogóle nie ma liczebników, są tylko wyrazy oznaczające dużo i mało. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, nie ma również kolorów.
2/ Język nuxalk
Do prawdziwych ewenementów w skali światowej należy mowa nuxalk, którą posługują się Indianie mieszkający w jednym z regionów Kanady. W przeciwieństwie do pozostałych języków świata, wyrazów nie można podzielić na sylaby.
1/ Język silbo
Większość języków na świecie stanowią te, które nie wykształciły pisma. Badacze muszą postarać się, żeby opisać daną mowę tylko ze słuchu. Co jednak zrobić, gdy dźwięki ani odrobinę nie przypominają normalnego języka tylko gwizdy?
Od najdawniejszych lat, właśnie gwiżdżąc porozumiewali się mieszkańcy Wysp Kanaryjskich, a dokładnie wyspy La Gomera. Język silbo ma tylko 2 samogłoski i 4 spółgłoski. Mimo wszystko jego dźwięk jest wzorowany na miejscowym dialekcie hiszpańskim.
Żródło: pl.wikipedia.org, www.paranormalne.pl

środa, 15 marca 2017

Odkrywanie ciekawostek o różnych językach świata

W tym tygodniu przedstawię Wam kilka ciekawostek o języku czeskim. Mam nadzieję, że będą to nowości dla Was również.
Język czeski wywodzi się z grupy języków zachodniosłowiańskich, jest częścią rodziny języków indoeuropejskich. Język ten jest bardzo blisko spokrewniony z językiem polskim, językiem słowackim, śląskim, kaszubskim, a także dwoma językami łużyckimi. Wywodzi się on z języka praindoeuropejskiego. Język ten w mowie rozwijał się już od wieku dziesiątego, natomiast, jeśli chodzi o język literacki to znacząco rozwinął się on w wieku czternastym. Pierwsze zabytki językowe związane z językiem czeskim pochodzą z wieku dwunastego.
Język czeski jest językiem ojczystym dla około dwunastu milionów ludzi. Dziesięć milionów stanowią mieszkańcy Czech. Brakujące dwa miliony to imigranci zamieszkujący najczęściej takie kraje jak: Słowacja, Ukraina, Niemcy, Polska, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia. Na liście najczęściej używanych języków świata, język czeski plasuje się na miejscu siedemdziesiątym trzecim.
Historia języka czeskiego wymienia najstarsze zabytki tego języka pochodzące z wieku dwunastego. Jest to Kronika Kosmasa, która powstała mniej więcej w tym samym czasie, co Kronika Galla Anonima, będąca zabytkiem języka polskiego. To nie jedyne podobieństwa pomiędzy naszymi narodami. W średniowieczu język polski czerpał z języka czeskiego bardzo dużo zapożyczeń. W epoce renesansu wpływ języka czeskiego na język polski znacząco osłabł.
Język polski i język czeski są językami w dużej mierze do siebie zbliżonymi. W sieci internetowej można znaleźć wiele historyjek związanych z zabawnymi sytuacjami, które powstały na skutek nieporozumień językowych związanych właśnie z tymi dwoma językami. Od wieku dziewiętnastego język polski i język czeski rozwijały się w sposób zupełnie od siebie niezależny. Wspólne kiedyś dla obu języków słowa dorobiły się zupełnie nowego znaczenia.
Przykładem takiego słowa jest wyraz – czerstwy. W języku czeskim oznacza on świeże pieczywo, natomiast w naszym rodzimym języku to słowo oznacza coś zupełnie odmiennego. Wiąże się z tym wiele śmiesznych historii, kiedy to nasi rodacy chcieli kupić w czeskiej piekarni świeże pieczywo. Wiele takich ciekawostek językowych można odnaleźć w wydanym w 2003 roku w Krakowie Słowniku czesko-polskim zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych. Kilka takich przykładów z pewnością wywoła uśmiech na twarzy czytających. Tak, więc czeskie odchody to po prostu odjazdy, słowo napad oznacza pomysł, natomiast człowiek momentalnie niepritomny to człowiek nieobecny.
Znana jest anegdota o polskich studentach, która prawdopodobnie miała swój pierwowzór w rzeczywistym zdarzeniu. Polscy studenci pojechali na zaproszenie Czechów  o miesiąc za wcześnie, ponieważ w zaproszeniu jak byk stało kveten, co w języku czeskim oznacza nasz piękny miesiąc maj. Podobna sytuacja miała miejsce w momencie, kiedy pewna polska firma otrzymała fakturę za kveten.
Nasi rodacy, którzy mieszkają bardzo blisko czeskiej granicy są już przyzwyczajeni do tego, że niektóre słowa czeskie posiadają niekiedy zupełnie odmienne znaczenia. Wiele takich zabawnych historii związanych z niezrozumieniem i błędną interpretacją wyrażeń ma miejsce podczas spotkań międzynarodowych i konferencji. Kryminalisty, którzy przyjechali na ważną polską konferencje to nie przestępcy z całych Czech, ale policjanci z działu kryminalnego. Natomiast osoba chuda w języku czeskim oznacza osobę o niewielkich dochodach i nie ma to nic wspólnego z jej tuszą.
Jedną z cech języka czeskiego jest tendencja do zdrobniania wyrazów. Generalnie podobieństwa wyrażeń polskich i czeskich mogą być bardzo zwodnicze. Tylko osoba, która czeskiego nigdy się nie uczyła może powiedzieć, że język czeski jest łatwy do nauki. Według opinii osób, które języka czeskiego uczą się jest to jeden z najbardziej trudnych słowiańskich języków do opanowania dla Polaka.
W języku czeskim można napotkać  na sporo niespodzianek. Na przykład takich: rzeczowniki takie jak garaż, albo tramwaj w języku czeskim posiadają rodzaj żeński. Tego typu wyjątki mogą spowodować spore trudności osobie, która języka czeskiego uczyć się zaczyna. Na naukę każdego języka potrzebny jest czas, poświęcając odpowiednią ilość, będziesz mieć pewność, że język ten nie będzie miał już żadnych tajemnic.
Żródło: www.slupca.pl; pl.wikipedia.org