wtorek, 22 listopada 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam 10 interesujących faktów o Hawajach. Niektóre fakty mam nadzieję, zaskoczą was, tak jak i mnie również zaskoczyły.  
 
1/ Na Hawajach rocznie przybywa około 42 akrów powierzchni.
Wielka Wyspa (Big Island) rośnie o ponad 42 akry każdego roku z powodu wulkanu Kilauea. Ostatnia erupcja wulkanu rozpoczęła się 3 stycznia 1983 roku i trwa do teraz.

2/ Inspiracja hollywoodzkich reżyserów.
Przez lata wiele popularnych filmów nakręcono na Hawajach, między innymi Jurassic Park & Jurassic World, 50 First Dates, Godzilla, Tropic Thunder and You, Me and Dupree. Wiele z nich nagrywano na Kualoa Ranch.

3/ Zakazane węże.
Jedyne węże, które są prawnie dozwolone, aby być na Hawajach można oglądać w ogrodach zoologicznych. Wyjątkiem jest gatunek węża zwanego "ślepym", który całkowicie jest nieszkodliwy i ma wielkość dżdżownicy.

4/ 12 liter alfabetu.
Hawajski alfabet zawiera zaledwie 12 liter - 5 samogłosek (A, E, I, O, U) i 7 spółgłosek (H, K, L, M, N, P, W), a także symbol o nazwie Okina ('). W języku hawajskim istnieją tylko 162 sylaby, dlatego jest to najskromniejszy zbiór spośród wszystkich języków świata.

5/ Własna strefa czasowa.
Zwana Hawaiian Standard Time. Nie obowiązuje w niej również zmiana czasu na letni lub zimowy, dlatego nie musisz przejmować się, jeśli spóźnisz się na spotkanie. Na Hawajach pośpiech nie jest wskazany :)


6/ Modne koszule hawajskie.
Pierwsze koszule hawajskie powstawały w latach 20. i 30. XX wieku. Początkowo były koloru białego i stanowiły podarunek misjonarzy dla ubogiej ludności, jednakże z czasem mieszkańcy zaczęli je malować, by stały się bardziej atrakcyjne. Były symbolem surferów, jednak moda na nie zapanowała już na całym świecie.

7/ Zakazane billboardy.
Hawaje to jeden z czterech stanów w USA, w którym całkowicie zakazano stosowania billboardów jako formy reklamy.

8/ Humuhumunukunukuāpuaa najdłuższym hawajskim słowem.
A jednocześnie gatunkiem ryby, znanej również pod nazwą Reef triggerfish.

9/ Wielkie plantacje na Big Island.
Na Big Island rośnie jedna z najlepszych kaw świata (Kona Coffee), a także wanilia i kakao. Innym ciekawym faktem jest to, że potrzeba aż pięciu lat, by wanilia była gotowa do sprzedaży.

10/ Tradycja noszenia kwiatu Lei.
Kwiat Lei jest często wykorzystywany w nabożeństwach i istnieją pewne zasady jego stosowania. Niegrzecznie jest go odmówić lub zdjąć przy osobie, która go podarowała. Kwiatu Lei nie wolno również wyrzucać, ponieważ zgodnie z tradycją powinien wrócić do kraju z którego pochodzi. To wieloletnia tradycja na Hawajach, a jej zasady są wciąż brane bardzo poważnie przez tubylców.

Źródło: pl.wikipedia.org; betgo.pl

środa, 16 listopada 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych językach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek językowych o języku... Polskim :-)

1/ Czy wiesz, że…
presję wywieramy na kogoś, nie na kimś?

2/ Czy wiesz, że…
piszemy półprzytomny (łącznie), ale z przyimkiem: na pół przytomny (rozdzielnie); piszemy wpółdrwiąco, ale na wpół drwiąco?

3/ Czy wiesz, że…
status normy ma forma wszech czasów, a nie wszechczasów?

4/ Czy wiesz, że…
poprawnie możemy napisać w tę i we w tę lub wte i wewte? Formy nieakceptowane to np. w tę i we wtę czy w te i we wte.

5/ Czy wiesz, że…
za poprawne uważane są zarówno formy wyprzedaż i odprzedaż, jak i wysprzedaż i odsprzedaż?

6/ Czy wiesz, że…
wyznaczamy lub wybieramy kogoś na prezesa; mianujemy kogoś prezesem.

Źródło: www.jezykowedylematy.pl; pl.wikipedia.org/

wtorek, 8 listopada 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o Austrii. Austria to państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych ze stolicą w Wiedniu.
 
Które dwie eu­ro­pej­skie stolice znajdują się naj­bli­żej siebie? (po­mi­ja­jąc dys­ku­syj­ną parę Wa­ty­ka­n-Rzy­m)
Wiedeń i Bra­ty­sła­wa. Bra­ty­sła­wa leży zaledwie 60 ki­lo­me­trów od Wiednia. Przed drugą wojną światową kursował między nimi tramwaj.

Nazwa którego kraju wywodzi się od słowa "W­schó­d"?
Austrii. Rodzima nazwa Austrii, Öster­re­ich, znaczy "W­schod­nia Kraina". Austria powstała jako pre­fek­tu­ra Bawarii w roku 976. W tym czasie dorzecze Dunaju na terenach dzi­siej­szej Austrii było najdalej na wschód wy­su­nię­tą częścią Bawarii, i ogólnie wszyst­kich ziem za­miesz­ki­wa­nych przez Ger­ma­nów.
dzie znajduje się kwatera główna kartelu OPEC?
W Wiedniu. OPEC utwo­rzo­ny został w roku 1960 w Genewie. W roku 1965 kwaterę główną prze­nie­sio­no z Genewy do Wiednia, gdzie po­zo­sta­je do dziś.
 
Skąd naj­praw­do­po­dob­niej pochodzą kaj­zer­ki?
Z Austrii. Kajzerki pochodzą naj­praw­do­po­dob­niej z Wiednia, a nazwane zostały na cześć cesarza (niem. kaiser) Fran­cisz­ka Józefa.

Jak nazywa się słynne wzgórze pod Wied­nie­m, z którego dowodził Jan III So­bie­ski?
Kah­len­berg. Z tego miejsca w 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski dowodził zwy­cię­ską bitwą o Wiedeń z Turkami. Na szczycie góry znajduje się kościół pw. św. Józefa pro­wa­dzo­ny od 1906 roku przez polskich księży zmar­twych­wstań­có­w, a w nim izba upa­mięt­nia­ją­ca zwy­cię­stwo polskie w Odsieczy Wie­deń­skiej. Z Kah­len­ber­gu roztacza się panorama Wiednia.
 
Z czego słynie wie­deń­ski hotel Sacher?
Z tortu. Przepis na tort Sachera, zwanego niekiedy "królem deserów" skom­po­no­wa­ny został przez Franza Sachera w 1832 roku spe­cjal­nie dla księcia Met­ter­ni­cha. Stanowi on pilnie strze­żo­ną ta­jem­ni­cę hotelu za­ło­żo­ne­go przez syna Franza, Eduarda.

Który kraj zdobył do tej pory naj­wię­cej medali olim­pij­skich w nar­ciar­stwie al­pej­ski­m?
Austria. Spośród 397 medali roz­da­nych do tej pory, Austria zdobyła 105, prawie dwa razy tyle, co druga w tej kla­sy­fi­ka­cji Szwaj­ca­ria (56 medali). Au­striac­ka do­mi­na­cja nie ogra­ni­cza się do Igrzysk Olim­pij­skich - Au­stria­cy wygrali do tej pory prawie 30% wszyst­kich ro­ze­gra­nych kon­ku­ren­cji pucharu świata w nar­ciar­stwie al­pej­skim.
 
Skąd pochodzi Niki Lauda?
Z Austrii. Niki Lauda urodził się w roku 1949 w Wiedniu jako wnuk bogatego biz­nes­me­na Hansa Laudy. Jednak rodzinie nie spodo­ba­ło się upodo­ba­nie Nikiego do ry­zy­kow­nych sportów mo­to­ro­wych i od­ma­wia­ła mu ona finan­so­we­go wspar­cia. Niki kon­ty­nu­ował treningi dzięki pożyczce z banku, którą spłacił dopiero po tym, gdy został kierowcą Formuły 1 w zespole Ferrari.

Źródło: globalquiz.org; pl.wikipedia.org/wiki/Austria

czwartek, 3 listopada 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię kilka ciekawostek o Ukrainie.
Ukraina to państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. 

1/ Na Ukrainie dużo popularniejszą od chipsów przekąską są rozmaite suszone stworzenia morskie. Można spróbować anchois, krewetek, kalmarów, ośmiornicy i innych rozmaitych  rybek. Nawet w bardzo nowoczesnym kinie, w którym sprzedają popcorn, nie należy się dziwić, gdy poczuje się ostry zapach ryby.

2/ Leżąca na zachodniej Ukrainie wieś Wełyka Kopanja znana jest z pewnej osobliwości, a mianowicie  z bliźniąt. W czterotysięcznej miejscowości w pobliżu granic z Węgrami, Słowacją i Rumunią, mieszka 58 par bliźniąt. Według miejscowej legendy, przed wielu laty cierpiąca na niepłodność kobieta z miasta odległego o 150 km przyjeżdżała tu po wodę, aż w końcu zaszła w ciążę i urodziła bliźniaki.

3/ Jednym z najwyższych ludzi na świecie jest pewien ukraiński weterynarz – Leonid Stadnik, który ma 258 cm i nadal rośnie.

4/ Na Ukrainie prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń w kwestii nadawania imion dzieciom, stąd spotkać można osoby o takich imionach jak Kosmos, Serwer, Atlantyda, a nawet Madaga.

5/ W 2009 r. ukraiński nastolatek wynalazł ładowarkę, która czerpie energię z… rosnącego drzewa. Urządzenie może okazać się przydatne w czasie wycieczki za miasto, podczas której można naładować w ciągu 4 godzin telefon komórkowy lub podsłuchać muzyki za sprawą podłączonego do niej  odtwarzacza czy radia.

6/ W 2008 i 2013 roku ukraińska hrywna została wybrana najpiękniejszą walutą na świecie.

7/ Zamkniętą strefę wokół Czarnobyla zamieszkuje nielegalnie ponad 700 osób.

8/ Na Ukrainie w szkołach obowiązuje 12-stopniowa skala ocen.

9/ Stacja metra Arsenalnaya w Kijowie jest najgłębsza na świecie. Znajduje się 105 metrów pod ziemią.

10/ W tym kraju Chrześcijanie nie mogą grać w karty, gdyż uznawane jest to za hazard.

11/ Ukraiński hymn narodowy składa się tylko z sześciu linii (cztery w formie wiersza, a dwa w formie chóru). Pozostałe wersety uważane są za niepoprawne politycznie.

12/ Policja ma aż 90 % rozwiązanych spraw. Powodem tak dobrego wyniku jest fakt że praktycznie w ogóle nie zajmują się „błahymi” sprawami typu kradzież telefonu komórkowego.


Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina, ukraina.lovetotravel.pl/ciekawostki_o_ukrainie,
www.kyiv-ukraine.eu/ciekawostki-o-ukrainie/