czwartek, 2 marca 2017

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata


W tym tygodniu przedstawię Wam kilka ciekawostek o Albanii.
Albania (alb. Shqipëria) – państwo w południowo-wschodniej Europie na Bałkanach. Albania na zachodzie ma dostęp do Morza Adriatyckiego, a na południowym zachodzie do Morza Jońskiego. Od Włoch oddziela ją cieśnina Otranto o szerokości ok. 72 km. Łączna długość granic lądowych wynosi 720 km, natomiast wybrzeża morskiego – 362 km. Graniczy z: Grecją (282 km), Czarnogórą (173 km), Macedonią (151 km), Serbią / Kosowem (114 km).
Teoretycznie to niewielkie bałkańskie państwo jest jednym z niewielu muzułmańskich krajów Europy, gdzie 70% populacji wyznaje islam, 20% należy do cerkwi prawosławnej, a 10% to rzymscy katolicy.
1. Lek na całe zło
Albańska waluta przewrotnie dla nas, Polaków, nazywa się Lek. Nazwa waluty wzięła się od albańskiego księcia Lekë Dukagjini. Jest niewymienialna w innych krajach.
2. Język znikąd
Język albański jest niepodobny do żadnego innego języka indoeuropejskiego, ponoć jedynie z rumuńskim łączy go parędziesiąt słów. Językoznawcy twierdzą, że w pewnym stopniu podobny jest do języków kaukaskich, ale nie ma na to stuprocentowego potwierdzenia. W tym narzeczu nawet Albania brzmi dziwnie – Shqipëria.
3. Ziemia obiecana
Dla Albańczyków kraj marzeń to Włochy, który znajduje się jedynie ok. 70 km w linii prostej od ich ojczyzny. Dlatego też włoski to drugi najczęściej wybierany język, którego uczą się Albańczycy. Co ciekawe, włoski znają też starsi mieszkańcy tego kraju, głównie z regionu wybrzeża – od wielu lat większość z nich mogła odbierać włoską telewizję. po upadku reżimu  Envera Hodży wielu z nich emigrowało do Włoch. Obecnie albańską diasporę na Półwyspie Apenińskim szacuje się na ok. 800.000 tysięcy osób.
4. Niezidentyfikowany uniwersytet
W Albanii znajduje się Uniwersytet, który mógłby spokojnie wygrać konkurs na najdziwniejszą nazwę uczelni wyższej na świecie – mowa o UFO University. Czy wykładają tam astrologię i pokrewne nauki? Nie mam pojęcia, ale astrologia po albańsku brzmi świetnie!
5. Zaprzysiężone dziewice
To chyba największy fenomen kulturowy Albanii (głównie północnej), wywodzący się z wielowiekowej tradycji, która jest już powoli na wymarciu. Były to kobiety, które najczęściej wskutek braku męskiego potomka w rodzinie, składały śluby czystości i symbolicznie przejmowały obowiązki głowy rodziny, a przez innych bez cienia ironii były traktowane, jak mężczyźni. Jeśli interesuje Was szerzej ten temat, zapraszam tu.
6. Skóra, fura i komóra
Status społeczny w Albanii wyznacza nie dom ani wykształcenie, ale samochód. Stąd właśnie tyle wypucowanych Mercedesów na dziurawych albańskich drogach. Będąc w Tiranie w popularnej, centralnie położonej dzielnicy Blok miałam wrażenie, że jest to miejsce, gdzie przypada największy odsetek luksusowych aut na mieszkańca. Oczywiście z mojej strony to spora przenośnia, ale jak na stosunkowo niski poziom PKB tego kraju, to ilość luksusowych aut jest imponująca.
7. Brak dworców i rozkładów jazdy
Chociaż może się to wydawać absurdalne, to tak właśnie jest. Na przykład w Tiranie w zależności od miejsca, gdzie się udajemy (północ, południe kraju albo np. do Macedonii), trzeba się udać na odpowiednią ulicę, gdzie widząc skupisko autobusów musimy poszukać swojego. Godziny odjazdu też są elastyczne – ja jadąc z Tirany na południe kraju byłam poinformowana, że autobus, który muszę złapać odjeżdża o 9 rano, a już po przyjeździe na „parking” dowiedziałam się, że faktycznie jedzie tego samego dnia, ale dopiero o 13. Takiej prowizorki, rozgardiaszu i zamętu jeśli chodzi o komunikację międzymiastową zdecydowanie nie ma w żadnym innym bałkańskim kraju.
8. Flaga
Flaga dla Albańczyków jest bardzo istotnym elementem tożsamości. Praktycznie w całym kraju (może z wyjątkiem południa, które zamieszkuje liczna mniejszość grecka) budynki mieszkalne są ozdobione czerwonymi flagami z dwugłowym czarnym orłem.
9. Który eu­ro­pej­ski kraj usiany jest małymi be­to­no­wy­mi bun­kra­mi?
Albania. Podczas czter­dzie­sto­let­nich rządów Envera Hodży w Albanii wy­bu­do­wa­no około 700 tysięcy małych bunkrów - jeden przypada na czterech miesz­kań­ców kraju. Do dziś bunkry spotkać można na każdym kroku, więk­szość z nich jest wy­ko­rzy­sty­wa­na jako małe po­miesz­cze­nia go­spo­dar­cze.
10. Która religia jest naj­pow­szech­niej­sza w Albanii?
Islam. Do czasu rozpadu Ju­go­sła­wii, Albania była jedynym krajem eu­ro­pej­ski­m, w którym do­mi­no­wał islam.

Żródło: globalquiz.org; pl.wikipedia.org