czwartek, 30 czerwca 2011

Polskie zwyczaje w Europie

Pod wieloma względami Polacy to jeden z najbardziej zamkniętych w sobie narodów Europy. Przywiązani do tradycyjnego stylu życia, niezbyt interesujący się wiadomościami z zagranicy i niechętni do nawiązywania bliskich kontaktów z mieszkańcami innych krajów.


Jak mówi użyte w tytule staropolskie przysłowie – dla Polaka wciąż lepsze to co własne i dobrze znane, niż zagraniczne nowinki.

Takie wnioski można wyciągnąć z przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej badania dotyczącego funkcjonowania mieszkańców Unii w międzynarodowym środowisku. 

Z ogólnoeuropejskiego badania wynika, że ze wszystkich możliwych więzów (krewni, praca, studia itd.) mieszkańców UE z innymi narodowościami najbardziej łączy przyjaźń (40% badanych). Prawie jedna trzecia ma w swoim kraju przyjaciół pochodzących z innych krajów, niewiele mniej ma bliskich krewnych za granicą.

Najwięcej międzynarodowych powiązań mają Luksemburczycy, Irlandczycy, Szwedzi, a także mieszkańcy krajów bałtyckich i wysp śródziemnomorskich: Malty i Cypru. Również sporo, bo prawie połowa Polaków ma znajomych za granicą. Zwłaszcza w porównaniu z najmniej zaprzyjaźnionymi z osobami spoza własnego kraju Włochami (23%). Jedna trzecia Polaków ma też krewnych za granicą. Za to tylko 2% posiada partnera spoza kraju! To najniższy odsetek w Europie obok Bułgarii.

Ponad 10% ogółu Europejczyków przewiduje przeprowadzkę do innego kraju w ciągu najbliższych 10 lat, połowa z nich w ramach UE. Najczęściej opuścić kraj chcą mieszkańcy Łotwy, Litwy, Luksemburga, Irlandii, Danii i Szwecji. Polska plasuje się poniżej średniej – chęć wyjazdu deklaruje 9% Polaków.

Jeśli chodzi o znajomość języków obcych, to przynajmniej jednym włada średnio jeden na trzech Europejczyków. Za poliglotów można uznać aż 96% Luksemburczyków oraz blisko 90% respondentów z Łotwy i Malty. Najmniej międzynarodowo wygadani są Włosi, Irlandczycy i Węgrzy.

90% mieszkańców UE nie mieszkało nigdy za granicą dłużej niż 3 miesiące, czy to pracując, czy się ucząc. Najwięcej takich doświadczeń mają Szwedzi i Luksemburczycy (ponad 20%). Polacy nie odbiegają od średniej – 10% ma takie doświadczenie.

Europejczycy bardziej niż pracować czy studiować lubią spędzać za granicą wakacje; interesują się też kulturą i kuchnią innych krajów. Ponad jedna trzecia respondentów regularnie spożywa w domu posiłki charakterystyczne dla kuchni innych krajów, a także śledzi wiadomości ze świata, wydarzenia kulturalne i sportowe. Ponad jedna piąta regularnie spędza wakacje lub weekendy za granicą.

Jednak Polacy są raczej przywiązani do własnej kuchni (86%), w niewielkim stopniu ciekawią ich wiadomości ze świata – zainteresowanie takie deklaruje tylko 17% rodaków. To najniższy odsetek w Europie. Do tego tylko 4% Polaków ma swój ulubiony kraj, w którym spędza wakacje lub weekendy.

Badanie wykazało też, że aż 35% mieszkańców Luksemburga urodziło się poza tym krajem, następne w kolejności są pod tym względem Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania oraz Belgia i Irlandia. W Polsce osoby takie stanowią zaledwie 1%

Mniej więcej jeden na dziesięciu Europejczyków ma co najmniej jednego rodzica urodzonego w innym kraju. Znowu wyróżnia się Luksemburg, z blisko połową obywateli, których matka lub ojciec ma zagraniczne pochodzenie. Kilkanaście procent takich osób jest także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii oraz na Łotwie i w Estonii. Kraje, w których najmniej jest takich osób (od 1 do 3%), to Rumunia, Bułgaria, Włochy i Węgry. Oraz, a jakże, Polska.