środa, 16 listopada 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych językach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek językowych o języku... Polskim :-)

1/ Czy wiesz, że…
presję wywieramy na kogoś, nie na kimś?

2/ Czy wiesz, że…
piszemy półprzytomny (łącznie), ale z przyimkiem: na pół przytomny (rozdzielnie); piszemy wpółdrwiąco, ale na wpół drwiąco?

3/ Czy wiesz, że…
status normy ma forma wszech czasów, a nie wszechczasów?

4/ Czy wiesz, że…
poprawnie możemy napisać w tę i we w tę lub wte i wewte? Formy nieakceptowane to np. w tę i we wtę czy w te i we wte.

5/ Czy wiesz, że…
za poprawne uważane są zarówno formy wyprzedaż i odprzedaż, jak i wysprzedaż i odsprzedaż?

6/ Czy wiesz, że…
wyznaczamy lub wybieramy kogoś na prezesa; mianujemy kogoś prezesem.

Źródło: www.jezykowedylematy.pl; pl.wikipedia.org/